Press release from Companies

Publicerat: 2019-06-20 11:26:59

ahaWorld AB: Sista dag för handel med BTA i ahaWorld AB (publ)

Sista dag för handel med ahaWorld AB (publ) BTA är tisdagen 25 juni 2019. Företrädesemissionen som genomfördes under maj/juni 2019 är nu delregistrerad hos Bolagsverket. De nya aktierna är f.n. under omvandling från BTA och beräknas kunna levereras till depåer / VP-konton den 1 juli 2019. 

Information om betald tecknad aktie:

-      Kortnamn: AHA BTA

-      ISIN-kod: SE0012674307

-      Sista handelsdag: 25 juni 2019


För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.


Om ahaWorld AB

Bolaget äger flera varumärken som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Bolagets kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se - Länkar: http://www.wigetmedia.comhttp://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com, http://www.homeoftheswedes.com, http://www.ahabingo.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB