Press release from Companies

Publicerat: 2019-06-20 14:39:24

ahaWorld AB: ahaWorld säljer Bingo till PAF, Ålands Penningautomatförening, genom ett samarbetsavtal som tecknades idag

Affären förväntas ge ett kontraktsvärde om 3 MSEK över de närmaste 3 åren. Samtidigt innebär det att ahaWorld inte behöver någon egen licens för online Bingo i Sverige och kan genomföra avvecklingen av en för bolaget icke lönsam vertikal. Affären är uppdelad i en intitial likvidbetalning och en framtida intäktsdelningsmodell där ahaWorld erhåller en livslång ersättning för det sammanlagda spelandet. 

PAF grundades 1966 på Åland av Röda Korset, Rädda Barnen, Folkhälsan på Åland och Stiftelsen Dagens Barn och lanserades som en av världens första spelbolag onlinespel 1999.

”Bingo är en vertikal i vårt erbjudande som inte har någon tillväxt och vi har bedömt det som alltför kostsamt att nå volymer som skulle kunna ge lönsamhet ens på sikt” säger Erik Ahlberg vd ahaWorld.

“Vi har tidigare kommunicerat vår målsättning om att leverera lönsamhet i Q3 2019 och det här är ett naturligt steg i att skapa förutsättningar för lönsam tillväxt. Affären innebär att vi kan genomföra ytterligare besparingar om 3,7 MSEK under 2019 och tillsammans med tidigare kommunicerade besparingar på 5 MSEK årligen innebär detta en sammanlagd årlig kostnadsbesparing för bolaget på 8,7 MSEK. Vi har två casinovarumärken i MoboCasino och SwedenCasino som levererar i absolut världsklass. När vi nu konsoliderar Wiget Group i vår verksamhet ges dessa varumärken en global räckvidd. Den positionen ger oss en möjlighet att exponera våra erbjudanden i marknader med stark tillväxt och bra spelarvärden. Bingo är och har varit en affär för den svenska marknaden som initialt visade tillväxt men som aldrig under 11 år varit lönsam. För oss är det viktigt att ta bort delar av vår verksamhet som inte levererar och satsa våra resurser på erbjudanden och varumärken som stärker tillväxt och lönsamhet” fortsätter Erik Ahlberg.

“PAF, Åländska Penningautomatföreningen, är en väletablerad och respekterad operatör med verksamhet inom allt från Sport, Casino och Bingo. PAF är licensierad i Sverige sedan 1 januari 2019. Det känns bra att kunna erbjuda våra trogna Bingokunder en seriös hemvist med ambitionen att fortsätta utveckla Bingoerbjudandet vidare. ” säger Erik Ahlberg.

“Det glädjer oss verkligen att vi nått denna överenskommelse med ahaWorld som vi känner väl och vet att verksamheten är välskött och professionellt hanterad. Nu ska vi fokusera på att ge våra nya kunder en så bra upplevelse som möjligt och utveckla affären till något riktigt bra för kunder, oss och ahaWorld. Det är naturligt att Bingovertikalen konsolideras och i synnerhet med de senaste årens begränsade tillväxt och de nya licensreglerna i Sverige som är relativt betungande för alla aktörer” säger vd PAF, Christer Fahlstedt


För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.

Denna information är insiderinformation som ahaWorld AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2019. 


Om ahaWorld AB

Bolaget äger flera varumärken som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Bolagets kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se - Länkar: http://www.wigetmedia.comhttp://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com, http://www.homeoftheswedes.com, http://www.ahabingo.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB