Press release from Companies

Publicerat: 2019-06-25 13:48:19

MenuPay AB: Företrädesemission något övertecknad

MenuPay (Meny B) meddelar att bolagets företrädesemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare tecknades till totalt 101,6%.

Företrädesemission: 16.696.916 nya aktier kommer att utfärdas vilket innebär att det totala antalet aktier i bolaget ökas till totalt 30.397.263. Detta överstiger antalet aktier vid full teckning om 16.439.216 stycken. Överteckningen kommer att hanteras genom konvertering av lånebelopp i en separat riktad emission för att matcha överteckningen om totalt 258.700 aktier, på samma villkor som företrädesemissionen. På så sätt nekas inga tecknare att få aktier.

Stärkt finansiell position: Med detta resultat förbättras MenuPays finansiella ställning med totalt 23,4 MSEK. Som en del av detta kommer MenuPay att få emissionslikvid som uppgår till 11,4 MSEK före emissionskostnaden. Nuvarande fordringsägare om 1,0 MSEK konverteras till aktier och de utestående två lånen på 3,9 MDKK (5,5 MSEK) vardera från Kraks Fond och Pitzner Gruppen Holding är helt konverterade, som tidigare meddelats.

Fokus: MenuPay kommer nu att fokusera helt på att nå break-even i Danmark genom fortsatt tillväxt och internationell expansion, mestadels genom licensiering av plattformen. För att stödja tillväxten i Danmark och licensiering utomlands, utvecklas en förstärkt version av plattformen som är planerad att lanseras mot slutet av september 2019.

Avräkning: Teckningstiden i företrädesemissionen avslutades den 17 juni 2019. Meddelande om tilldelning av aktier som har tecknats med eller utan teckningsrätter kommer att distribueras den 27 juni 2019 genom avräkning till tecknare eller förvaltare. Tecknade och tilldelade nya aktier ska betalas kontant på avräkningsdagen i enlighet med anvisningarna i avräkningsnotan, på eller runt den 2 juli 2019. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att få anmälan om tilldelning av aktier i enlighet med respektive förvaltares förfaranden. De nya aktierna kommer att registreras hos Bolagsverket så snart som möjligt och handel med de nya aktierna på Spotlight Stock Market beräknas påbörjas i juli 2019. Fram till dess kommer interimsaktier att handlas som BTA (Betald Tecknad Aktie).

Kim Lykke Sommer, VD för MenuPay kommenterar: “Jag är tacksam för det stora intresset för vårt bolag som jag har noterat från både befintliga och nya investerare, oavsett i möten ansikte mot ansikte på våra evenemang i Sverige och Danmark eller i cyberspace via Facebook Live. Med den extra finansiella styrkan från företrädesemissionen nu på plats ser jag fram emot att fortsätta vår tillväxtresa”.

Rådgivare I transaktionen

Eminova Fondkommission AB har agerat emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen. Berghco Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare och Gemstone Capital A/S har agerat som huvudrådgivare.


För mer information om MenuPay, vänligen kontakta:
Kim Lykke Sommer, VD MenuPay AB

Telefon: +45 23 83 20 25
E-mail: kls@menupay.com

https://Menupay.com/

Denna information är sådan information som MenuPay AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2019.


Om MenuPay AB (menupay.com): MenuPay är ett internationellt teknologibolag, baserat i Danmark och noterat i Sverige på Spotlight Stockmarket, som digitaliserar förhållandet mellan restauranger, företag och deras anställda. Med MenuPay®-tjänsten får användarna inspiration, bokar ett bord, betalar diskret med upp till 30 procents rabatt vilket även medför en transaktionsavgift om mellan 3–10% för MenuPay. Mer än 450 företag har hittills gått med och mer än 60.000 anställda har hittills registrerat sig för tjänsten. MenuPay® skapar ett win-win-förhållande där användare genererar mer än 75.000 transaktioner årligen på mer än 650 kvalitetsrestauranger, vilket i sin tur leder till miljontals kronor i besparingar för användarna och miljontals kronor i extra intäkter för restaurangerna. MenuPay är registrerat hos danska Finanstilsynet. MenuPay® är ett registrerat varumärke och menupay.com är domännamnet för MenuPay.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MenuPay AB