Press release from Companies

Publicerat: 2019-06-28 08:41:38

MedicPen AB: Intervju Fredrik Westman, VD MedicPen AB

Vintern och våren har varit intensiva och händelserika för MedicPen med nya testprojekt av det digitala medicineringssystemet Medimi®Smart och samarbeten med nya partners. VD Fredrik Westman berättar om arbetet hittills i år och vad som står på agendan i höst.

Tillsammans med partnern CareConsult A/S presenterande MedicPen nyligen Medimi®Smart inför ambassadpersonal från 35 danska ambassader. Hur var responsen från mötet med ambassadpersonalen?

- Responsen var mycket positiv, särskilt från de personer som verkar i länder som kommit långt inom teknikutveckling för exempelvis äldreomsorg, till exempel Japan och Sydkorea, vilket är ett gott tecken och visar att vi befinner oss vid fronten.

I april inleddes ett testprojekt tillsammans med Lunds kommun avseende användningen av Medimi®Smart hos kommunens omsorgspersonal. Hur har testerna avlöpt hittills?

- Testerna har gått bra. Vi kom överens om ett testupplägg som vi alla kände oss trygga med. Vi startade med ett in-house test som föregicks av utbildning av kommunens projektledare och först därefter introducerades Medimi®Smart hos patient. Hittills har dispenseringarna gått mycket bra så vi är nöjda.

Det finns mycket goda möjligheter att starta ytterligare ett eller två testprojekt i Sverige under hösten. Så det har gått fort sedan vi bestämde oss för att börja bearbeta den svenska marknaden. Tillsammans med vår samarbetspartner Telenta arbetar vi metodiskt och strukturerat vilket gör att det går fort framåt.

Resultaten från TIM-projektet i Danmark har hittills varit mycket lyckade. Vilka är de främsta fördelarna som de danska kommunerna ser med Medimi®Smart och vad blir nästa steg i projektet?

- Fördelarna med Medimi®Smart och det medicinhanteringssystem som implementerats innebär att kommunerna de facto kan lyfta ut medicinhanteringen vilket frigör tid för omsorgspersonalen, vilket i sin tur ska leda till, som de säger, ”fler varma händer i omsorgen”.

Vidare innebär vårt medicinhanteringssystem att de som har Medimi®Smart hemma i köket blir mer självständiga och behöver inte i lika stor utsträckning anpassa sin vardag efter omsorgspersonalens hembesök.

Men det finns ju ytterligare fördelar, till exempel att minska läkemedelskassationer vilket vi hoppas kunna uppnå tack vare att Medimi®Smart är en mycket flexibel lösning där medicinerna förvaras separat i kassetterna som placerats i Medimi®Smart.

Transparensen är ytterligare en väsentlig faktor, dvs att allt som sker i och med Medimi®Smart loggas och därmed möjliggör olika larmfunktioner, till exempel om patienten är på väg att missa att ta sin dos.

När vi nämner för svenska kommuner att de danska kommunerna vill lyfta ut medicinhanteringen blir de förbluffade. Det är uppenbart att TIM-projektet flyttat fram gränserna för medicinhantering och att vi befinner oss i frontlinjen, vilket är mycket gynnsamt för MedicPen.

Nästa steg innebär att det kommer att tas fram en evalueringsrapport där TIM-projektet granskas. Arbetet med att ta fram rapporten har redan startat och målsättningen är att den ska presenteras i september. Vi upplever att kommunerna är nöjda med testprojektet och vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med dem. Vi har nu goda möjligheter att starta konkreta samtal med kommuner och regioner som betraktat TIM-projektet från åskådarläktaren.

Sedan i våras deltar MedicPen tillsammans med samarbetspartnern Telenta i ett projekt kring en digital visningslägenhet i Landskrona där framtidens boende demonstreras. Hur har intresset varit hittills för projektet?

- Jag upplever att intresset varit stort i och med att det är ett förhållandevis nytt grepp, nämligen att visa produkter och tjänster i en lägenhet. På ett mycket konkret sätt kan besökare och intressenter få se Medimi®Smart och hur den smälter in i köket och inte minst få se hur den fungerar för patienten.

Att det var ett intressant grepp visade inte minst att ekonomikanalen EFN valde att göra ett reportage om lägenheten och om Medimi®Smart. Vår samarbetspartner Telenta har byggt upp en liknande lägenhet i Göteborg där deras produkter och tjänster och inte minst Medimi®Smart visas upp för kunder.

Vad står på din agenda i höst?

- Det kommer att hända mycket i MedicPen under hösten. Vi har startat arbetet med att anpassa Medimi®Smart till EU:s nya medicintekniska direktiv, MDR. Det är ett omfattande arbete som ska vara avslutat i maj 2020. Det kommer att ställas mycket högre krav på medicintekniska produkter framöver och vi har redan nu till stor del anpassat bolagets arbete efter det hårdare regelverket, vilket känns tryggt. Detta är ett direkt resultat av att MedicPen består av en rad mycket kompetenta medarbetare och en styrelse som tar detta på stort allvar. Det är av yttersta vikt för aktieägarna, men framför allt för kommunerna, att bolaget lever upp till regelverken.

Vi slutför TIM-projektet i sommar. Samtidigt kommer alla Medimi®Smart i drift att generera leasingintäkter. Vi kommer därför att ägna mycket tid åt TIM-kommunerna även efter att testprojektet avslutas och den självklara målsättningen är att övergå från test till skarp drift och skala upp ytterligare.

Under hösten kommer vi även att slutföra produktionsanpassningen av Medimi®Smart vilket innebär att vi ska beställa så kallade verktyg i vilka komponenter gjuts, något som innebär att produktionskostnaden kan minskas radikalt i jämförelse med dagens kostnad. Som en del i denna process har vi som mål att ingå avtal med en licensierad legotillverkare under hösten vilket innebär att produktion läggs ut på en extern partner. Målsättningen är att tillverkningen ska ske i vårt närområde vilket innebär att vi även fortsättningsvis har kontroll över produktionen. Fram till dess kan vi producera internt så att vi kan tillgodose behovet av Medimi®Smart till såväl danska som svenska kommuner och därmed starta de projekt som planeras.

Den röda tråden i allt arbete under hösten och framgent är så klart att rusta MedicPen till att bli ett företag som marknadsför och säljer Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet, initialt i Danmark och Sverige samtidigt som förberedelserna för ytterligare marknader fortsätter.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com eller www.mediccare.dk

Om Medicpen

MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB