Press release from Companies

Publicerat: 2019-07-19 10:23:02

ahaWorld AB: ahaWorlds helägda bolag Wiget Group passerar 10 000 nya deponerande kunder (NDC) i juni

Wiget Group levererade 895 nya deponerade kunder (NDC) i juni och den totala spelardatabasen uppgick i Q2 till strax över 10 000. Jämförelsevis hade bolaget i slutet på 2018 cirka 4 800 spelare. Merparten av dessa är på revenue share-basis vilket innebär att bolaget får intäkter under hela kundens livstid. Tillväxten är fortsatt helt fokuserad på nya marknader utanför Sverige och spridd över ett stort antal marknader.

Wiget Groups omsättning i juni uppgick till 1.2 MSEK med ett rörelseresultat på 0.3 MSEK. Antal nya deponerande kunder (NDC) i juni uppgick till 895. 

Omsättningen i Q2 uppgick till 4.25 MSEK med ett rörelseresultat på 1.4 MSEK. Antal nya deponerande kunder (NDC) i Q2 uppgick till 3142.

ahaWorld förvärvade Wiget Group i Q2 2019 och i och med denna junirapport avslutas härmed särredovisningen av Wiget Groups månadsresultat.

Wiget Group är ett prestationsbaserat marknadsföringsbolag som arbetar med att driva spelare till stora globala speloperatörer med fokus på Betting och Casino. Bolaget har egenutvecklade teknikplattformar som möjliggör effektiva mediaköp genom grundlig dataanalys.


För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.


Om ahaWorld AB

Bolaget äger flera varumärken som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Bolagets kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se - Länkar: http://www.wigetmedia.comhttp://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com, http://www.homeoftheswedes.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB