Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-07-31 14:00:00

ahaWorld AB: Den 1 augusti inleds teckningsperioden för Teckningsoptionsserie TO3

I nyemissionen i juni 2018 ingick teckningsoptioner av serie TO3 som en del av uniträtter. För varje unit som utgavs ingick en aktie och en teckningsoption. Två (2) teckningsoptioner ger rätt till att teckna en (1) ny aktie under teckningsperioden 1 augusti – 30 augusti 2019 till en teckningskurs om 0,90 SEK.

Totalt tecknades 25 201 985 teckningsoptioner. Vid fullt utnyttjande av optionerna tillförs ahaWorld AB 11,3 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av optionerna ökar bolagets aktiekapital med 1 386 109,12 SEK och bolagets totala aktier och röster kommer att uppgå till 153 306 647 st. Smärre justeringar avseende ovan kan tillkomma i samband med den slutliga registreringen hos bolagsverket.

Aqurat fondkommission har utsetts till emissionsinstitut. Eventuella frågor avseende transaktionen hänvisas till Aqurat på 08-684 05 800 och info@aqurat.se.

Anmälningssedel finns bifogad detta PM samt på bolagets hemsida www.ahaworld.se och www.aqurat.se.Om ahaWorld AB

Bolaget äger flera varumärken som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Bolagets kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se - Länkar: http://www.wigetmedia.comhttp://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com, http://www.homeoftheswedes.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration