Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-08-14 14:55:57

ahaWorld AB: Emissionen är nu genomförd och registrerad

Med anledning av att aktierna är registrerade hos Bolagsverket kommer utfärdade BTA att ersättas med aktier. Efter genomförd emission är antalet aktier 140 705 655 stycken och aktiekapitalet 15 641 164,11 kr. Det innebär att bolaget har tillförts ytterligare 97 925 581 aktier i juni-aug 2019.

Avs. dag EC (Stoppdag) 2019-08-19

Omvandling BTA 2019-08-21


För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.


Om ahaWorld AB

Bolaget äger flera varumärken som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Bolagets kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se - Länkar: http://www.wigetmedia.comhttp://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com, http://www.homeoftheswedes.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration