Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-08-16 13:09:06

Compare-IT Nordic AB: Sista dag för handel med BTA

Compare-IT Nordic AB (”Compare-IT”) genomförde nyligen en företrädesemission av aktier som avslutades den 18 juli 2019. Även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier i emissionen. Företrädesemissionen tecknades till 100 procent och totalt har 8 687 754 aktier nyemitterats. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 20 augusti 2019.

Den 15 augusti 2019 registrerades 8 687 754 nya aktier hos Bolagsverket, vilket har ökat aktiekapitalet med 868 775,40 SEK. De nya aktierna beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 26 augusti 2019. Efter den genomförda registreringen hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Compare-IT till 17 375 508 aktier och aktiekapitalet uppgår till 1 737 550,80 SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta

VD Kerstin Lindkvist Toms, kerstin@compare-it.se eller 0733-190 630.

Om Compare-IT

Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Compare-IT:s har utvecklat förprogrammerade styrsystem för smarta hem och kommersiella fastigheter som kan levereras som smarta elcentraler. Just att de är paketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i samband med driftsättning. Compare-IT har gjort smarta hem-lösningar tillgängliga för alla på ett helt nytt sätt än tidigare. Compare-IT kombinerar en robust fast installation med trådlös komplettering för flexibilitet med en användarvänlig molnplattform för framtidssäker integration av ny funktionalitet. För mer information se www.compare-it.seLäs mer hos Cision
Läs mer om Compare-IT Nordic AB

Prenumeration