Press release from Companies

Publicerat: 2019-08-23 09:05:16

MedicPen AB: Nytt projekt för MedicPen i Midtjylland i Danmark

MedicPen kommer att ingå i ett nytt projekt i Danmark. Projektet som startar vid årsskiftet syftar till att framgent kunna definiera vilken teknisk lösning som passar specifika patienter. Ett antal kommuner och företag ingår i projektet.  

MedicPen kommer att ingå i ytterligare ett projekt i Danmark. Medimi®Smart kommer jämte andra lösningar att initialt testas i flera kommuner i region Midtjylland. Syftet med projektet är att kommunerna ska kunna definiera vilken teknisk lösning som bäst löser en specifik patients behov. Utgångspunkten är således att olika lösningar ska användas beroende på patienternas behov. Målsättningen är att resultaten av testerna, sk proof of concept, som sker ute hos patienter därefter skall implementeras i regionen.

Projektet leds av organisationen MTIC, MedTech Innovation Consortium. Utöver ett antal kommuner ingår Fælles Servicecenter for Telesundhed, vilket är en tvärsektioriell samarbetsorganisation som drivs av de 19 kommunerna i Midtjylland, apotek, en utbildningsinstitution samt leverantörer inom medicinhantering. Planen är att projektet skall starta vid det kommande årsskiftet.

MTIC är en organisation som består av Aarhus Universitet, VIA University College, Region Midtjylland samt 16 Midtjylländska kommuner.

Johnny Andersen, MedicPens CMO i Danmark ingår i projektgruppen och kommer att leda MedicPens arbete under testfasen. Medic Pen kommer senare i höst att återkomma med en närmare beskrivning av projektet, samt en uppskattning av den affärspotential projektet innebär för MedicPen.

”Det är ett ytterst intressant projekt som visar att Danmark ligger i absolut framkant när det gäller att testa och implementera ny teknologi som syftar till att bidra till att lösa de utmaningar som välfärdssamhällen står inför. Att vi blev inbjudna att delta i projektet visar att MedicPen är ett relevant och intressant bolag som anses erbjuda en lösning på kommunernas medicinhantering”, säger Fredrik Westman, VD MedicPen AB.

Om dispensern Medimi®Smart

Medimi®Smart är CE-märkt och uppfyller alla krav för att säljas som en medicinteknisk produkt klass I inom EU. Dispensern består av upp till 16 kassetter och varje kassett kan innehålla upp till 28 tabletter som förvaras i separata fack. Att tabletterna förvaras separat innebär en stor flexibilitet för patient och omsorgspersonal samt minskad läkemedelskassation vid ändrad dosering. Medimi®Smart hämtar information om dosering från ett vård- eller omsorgssystem eller från ett apotekssystem. Kassetterna kan packas på apotek eller av omsorgspersonal och körs hem till patienten och placeras i dispensern. Kassetterna är försedda med QR-koder som Medimi®Smart läser av och som innehåller information om typ av läkemedel.  

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com eller www.mediccare.dk.

Om Medicpen

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB