Press release from Companies

Publicerat: 2019-08-23 13:38:32

ahaWorld AB: Resultat juli månad

I Q2-rapporten den 15 augusti kommunicerades som väsentlig händelse efter periodens utgång att juli månad hade ett preliminärt EBITDA om - 300 000 SEK. Med anledning av detta redovisas härmed det fastställda EBITDA resultatet. 

Det fastställda EBITDA resultatet i juli månad uppgår till 659 474 SEK. I resultatet ingår en post av engångskaraktär hänförlig till MGA om 645 006 SEK, det justerade EBITDA resultatet uppgår därmed till 14 468 SEK. 

"Det är glädjande att se att vår operationella affär nu går break-even för juli månad och att målsättningen om ett positivt EBITDA resultat för Q3 fortsätter som planerat. Vi ser nu att de besparingar som gjorts under året och förvärvet av Wiget Group AB ger resultat. Vidare har båda affärerna visat fortsatt tillväxt under juli månad och vi ser nu fram emot augusti och september som är en period i kvartalet med betydligt fler sportaktiviteter när ligorna drar igång”, säger VD Erik Ahlberg.


För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.


Om ahaWorld AB

Bolaget äger flera varumärken som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Bolagets kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se - Länkar: http://www.wigetmedia.comhttp://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com, http://www.homeoftheswedes.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB