Press release from Companies

Publicerat: 2019-08-27 13:00:00

MedicPen AB: MedicPen har slutfört industrialiseringen av Medimi®Smart

MedicPen har nu produktionsanpassat Medimi®Smart och därmed slutfört industrialiseringen av bolagets viktigaste produkt. Nästa steg är att ingå samarbete med en legotillverkare i Europa.

MedicPens styrelse beslutade tidigare i år att investera 900.000 kronor i produktionsanpassning av Medimi®Smart. Bolaget har tagit fram produktionsverktyg vilket innebär att produktionskostnaden minskar med cirka 50 procent i jämförelse med tidigare samt att produkten och designen har uppgraderats med bland annat större skärm, förenklad laddning av kassetterna i Medimi®Smart samt ytterligare funktioner som är ett resultat från tester och önskemål från kunder.

Nästa steg är att ingå ett samarbete med en legotillverkare i Europa som lever upp till bolagets höga krav samt att tillverkaren innehar den certifiering som krävs för att producera medicintekniska produkter. Produktionsanpassningen tillsammans med en legotillverkare kommer att medföra kortare ledtider för produktion och högre och jämnare kvalité för produkten till en lägre kostnad.

MedicPens COO och CTO, Håkan Harvigsson och Theodor Sandström, har lett arbetet med att industrialisera Medimi®Smart samt hanterat kontakterna med verktygsleverantörerna i Asien. Industrialiseringen har skett i samarbete med Zenit Design i Malmö.

Om dispensern Medimi®Smart

Medimi®Smart är CE-märkt och uppfyller alla krav för att säljas som en medicinteknisk klass I produkt inom EU. Dispensern består av upp till 16 kassetter och varje kassett kan innehålla upp till 28 tabletter som förvaras i separata fack. Att tabletterna förvaras separat innebär en stor flexibilitet för patient och omsorgspersonal samt minskad läkemedelskassation vid ändrad dosering. Medimi®Smart hämtar information om dosering från ett vård- eller omsorgssystem eller från ett apotekssystem. Kassetterna kan packas på apotek eller av omsorgspersonal och körs hem till patienten och placeras i dispensern. Kassetterna är försedda med QR-koder som Medimi®Smart läser av och som innehåller information om typ av läkemedel, patient och vilken Medimi®Smart de skall placeras i.  

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com eller www.mediccare.dk.

Om MedicPen

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB