Press release from Companies

Publicerat: 2019-08-29 13:25:53

Compare-IT Nordic AB: Torbjörn Sahlén ny styrelseledamot i Compare-IT

Under årsstämman skedde nyval av Torbjörn Sahlén som ordinarie ledamot i styrelsen för Compare-IT Nordic AB. Torbjörn Sahlén är VD för det egna bolaget Ebbvig Transformation och arbetar idag som rådgivare och styrelseledamot i ett antal tillväxtbolag. Med sig har han över 25 års erfarenhet från såväl globala B2B-bolag som mindre entreprenörsdrivna bolag. 

Torbjörn har bland annat varit vice VD och ekonomichef för Tetra Pak Technical Service och Tetra Pak Packaging Solutions samt arbetat på Investor Growth Capital i Stockholm, bl a med att utveckla portföljbolag, bygga värde samt med förvärv och avyttring.

Vi hälsar Torbjörn varmt välkommen.

För ytterligare information

Kerstin Lindkvist Toms                                                                      

VD Compare-IT Nordic AB                                                                

Telefon 0733–19 06 30                                                                      

E-mail kerstin@compare-it.se                                                       

Om Compare-IT

Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Compare-IT har utvecklat förprogrammerade styrsystem för smarta hem och kommersiella fastigheter som kan levereras som smarta elcentraler. Just att de är paketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i samband med driftsättning. Compare-IT har gjort smarta hem lösningar tillgängliga för alla på ett helt nytt sätt än tidigare. Compare-IT kombinerar en robust fast installation med trådlös komplettering för flexibilitet med en användarvänlig molnplattform för framtidssäker integration av ny funktionalitet. För mer information se www.compare-it-se  Läs mer hos Cision
Läs mer om Compare-IT Nordic AB