Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-09-02 15:57:31

ahaWorld AB: Utfall av teckningsoptioner TO3

Optionsserien TO3 ingick som en del av uniträtter som tecknades i nyemissionen i juni 2018. Två (2) teckningsoptioner gav rätt att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,90 kr under perioden 1 augusti till och med den 30 augusti 2019.

Under teckningsperioden tecknades totalt 13 702 optioner vilket resulterar i att 6 851 nya aktier ges ut. Det nya antalet aktier och röster kommer att uppgå till 140 712 506 st, vilket ger en utspädningseffekt på 0,005 %. Det nya aktiekapitalet kommer att uppgå till 15 641 925,68 kr. Smärre justeringar avseende ovan kan tillkomma i samband med den slutliga registreringen hos bolagsverket.


För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.


Om ahaWorld AB

Bolaget äger flera varumärken som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Bolagets kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se - Länkar: http://www.wigetmedia.comhttp://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com, http://www.homeoftheswedes.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration