Press release from Companies

Publicerat: 2019-09-17 12:48:10

ahaWorld AB: ahaWorld levererar positivt resultat i augusti

För andra månaden i rad presenterar ahaWorld svarta siffror. Det fastställda EBITDA resultatet för augusti månad uppgår till 152 667 SEK. 

"Vi fortsätter vår trend om positiva månadsresultat och målsättningen om ett riktigt bra Q3 är inom räckhåll. Den streamlineade verksamheten vi har nu, som vi har jobbat hårt och skoningslöst med senaste året, är anpassad för vår verksamhet. Både casino-delen och Wigets affiliate- och nätverksaffär fortsätter att utvecklas positivt. Omsättningen ligger relativt konstant för Casino och ökar för Wiget Group samtidigt som vi behåller vår kostnadskontroll. Sverige är fortfarande en svårtolkad casinomarknad och vi arbetar med att balansera beroendet från ett fåtal marknader till flera. Som tidigare kommunicerats har vi även rekryterat en Affiliate- och VIP Manager som kommer att tillföra en ytterligare nivå inom casino-verksamheten med start i Q4”, säger VD Erik Ahlberg.

Denna information är insiderinformation som ahaWorld AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 september 2019. 


För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.


Om ahaWorld AB

Bolaget äger flera varumärken som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Bolagets kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se - Länkar: http://www.wigetmedia.comhttp://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com, http://www.homeoftheswedes.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB