Press release from Companies

Publicerat: 2019-09-20 08:38:40

MedicPen AB: MedicPens evaluering av TIM-projektet i Danmark visar på stor patientnytta för den digitala läkemedelsdispensern Medimi®Smart

MedicPens evaluering av TIM-projektet har färdigställts och presenterades för TIM-kommunerna den 19 september. Evalueringen visar att patienterna är mycket nöjda med användandet av Medimi®Smart.

Syftena med evalueringen var att dokumentera en grupp patienters upplevelse av att använda Medimi®Smart i vardagen, få uppslag till potentiella förbättringsmöjligheter samt evaluera om Medimi®Smarts design är ett hinder för fortsatt utplacering hos patienter. Datainsamlingen skedde genom personliga intervjuer under veckorna 30-32. 20 patienter i åldersspannet 59-95 år ingick i undersökningen, 10 kvinnor och 10 män. Under evalueringsperioden skedde 1 090 doseringar till intervjupersonerna varav 99,82% av dessa doseringar var korrekta. Evalueringsrapporten har tagits fram i samarbete med det danska företaget CCP1.

Ytterligare en evalueringsrapport ska tas fram av det danska Alexandrainstitutet vars rapport förväntas offentliggöras i samband med ett slutseminarium i november 2019.

Sammanfattning av resultat i evalueringsrapporten:

-        95% av patienterna anser att Medimi®Smart är enkel att använda.

-        100% av patienterna anser att Medimi®Smart påminner dem om att de ska ta sin medicin.

-        95% av patienterna anser att Medimi®Smart hjälper dem att ta sin medicin i tid.

-        90% av patienterna anser sig nöjda med att Medimi®Smart ger möjligheten att själv välja när man ska ta sin medicin.

-        90% av patienterna känner sig trygga med att använda Medimi®Smart.

-        95% av patienterna anser att det inte behövs omsorgspersonal när man ska ta sin medicin.

Kommentarer från evalueringsrapporten

- Patienterna är nöjda med Medimi®Smarts funktion. Dispensern är lätt att hantera och patienterna upplever att den hjälper till att ta rätt medicin i rätt tid. Vidare kan man dra slutsatsen att patienterna upplever att Medimi®Smart är lika säker som när omsorgspersonal hjälper till vid mediciningivningen.

- Patienterna är mycket nöjda med Medimi®Smarts design, men några anser att höjden bör justeras nedåt. Vidare ansågs funktionaliteten i form av ljud och skärm vara god. Dock ska det framhållas att patienterna prioriterar korrekt medicinering framför design.

”Vi är mycket nöjda med de positiva resultaten i evalueringsrapporten. Testerna visar att Medimi®Smart är enkel att använda och hjälper patienterna att ta rätt dos av sin medicin vid rätt tidpunkt. Att så pass många som 95 procent anser att det inte krävs omsorgspersonal när man ska ta sin medicin visar att patienterna känner sig trygga vid användandet av Medimi®Smart”, säger Fredrik Westman, VD MedicPen AB.

Om dispensern Medimi®Smart

Medimi®Smart är CE-märkt och uppfyller alla krav för att säljas som en medicinteknisk klass I produkt inom EU. Dispensern består av upp till 16 kassetter och varje kassett kan innehålla upp till 28 tabletter som förvaras i separata fack. Att tabletterna förvaras separat innebär en stor flexibilitet för patienter och omsorgspersonal samt minskad läkemedelskassation vid ändrad dosering. Medimi®Smart hämtar information om dosering från ett vård- eller omsorgssystem eller från ett apotekssystem. Kassetterna packas på apotek eller av omsorgspersonal och körs hem till patienten och placeras i dispensern. Kassetterna är försedda med QR-koder som Medimi®Smart läser av och som innehåller information om typ av läkemedel, patient och vilken Medimi®Smart de skall placeras i.  

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com eller www.mediccare.dk.

Om MedicPen

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB