Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-09-24 17:31:50

EQL Pharma AB: Aripiprazol EQL Pharma godkänt

Läkemedlet Aripiprazol EQL Pharma, oral lösning 1mg/ml, har blivit godkänt av svenska Läkemedelsverket för försäljning.

Aripiprazol EQL Pharma är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla schizofreni hos vuxna och ungdomar från 15 års ålder. Aripiprazol EQL Pharma används även för att behandla måttliga till svåra maniska episoder vid bipolär sjukdom. 

Aripiprazol EQL Pharma innehåller aripiprazol, en substans som funnits registrerad som oral lösning i Sverige sedan 2005. Marknaden för aripiprazol oral lösning är begränsad till ca 2 MSEK i total årlig försäljning i Sverige.

Produkten förväntas lanseras under första kvartalet, 2020.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com 


Om EQL Pharma

EQL Pharma AB är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget har för närvarande 18 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) godkända på de nordiska marknaderna. I tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2020 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel. EQL Pharma AB bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 9 personer och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma AB bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat EU, Indien och Kina.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB

Prenumeration