Press release from Companies

Publicerat: 2019-09-27 12:01:00

MedicPen AB: TIM-projektets sista testfas har avslutats och övergår till leasing av Medimi®Smart

Den fjärde och sista testfasen i TIM-projektet på Nordjylland i Danmark avslutas formellt den 30 september. Därmed kommer de sista utbetalningarna av projektpengar att ske till konsortiet MedicCare där MedicPen ingår. Kommunerna kommer under de närmaste sex månaderna att leasa de Medimi®Smart som just nu är placerade hemma hos patienter i enlighet med det avtal som ingicks 2017. Sista datum för kommunerna att beställa och teckna avtal om att leasa fler Medimi®Smart är den 31 mars 2020.

Den 30 september avslutas formellt TIM-projektets sista testfas. Från den 1 oktober till 31 mars 2020 kommer kommunerna att leasa de Medimi®Smart som just nu är placerade hemma hos patienter. Kommunernas budgetprocesser pågår för närvarande och de kommuner som har för avsikt att beställa och teckna avtal om att leasa och implementera Medimi®Smart har fram till den 31 mars 2020 på sig att ingå avtal med konsortiet som MedicPen ingår i. MedicPen kan i nuläget inte bedöma hur många Medimi®Smart som kommer att beställas.

Något fler än femtio Medimi®Smart har fram tills idag ingått i testerna och anses tillräckligt för att ta fram evalueringsrapport samt för att fatta beslut om att ingå leasingavtal. Arbetet med Alexandrainstitutets evalueringsrapport har pågått sedan före sommaren och slutrapporten beräknas presenteras på ett seminarium i november.

”I och med att projektets sista testfas nu avslutats går vi in i en försäljningsfas i Danmark. I takt med att testerna pågått har resultaten förbättrats avsevärt. Vi är mycket nöjda med utfallet och MedicPen och våra samarbetspartners är redo att gå vidare. Det har varit oerhört inspirerande att samarbeta med TIM-kommunerna och våra samarbetspartners. Medarbetarna i MedicPen har gjort ett fantastiskt bra jobb”, säger Fredrik Westman, VD i MedicPen AB.

Om dispensern Medimi®Smart

Medimi®Smart är CE-märkt och uppfyller alla krav för att säljas som en medicinteknisk klass I produkt inom EU. Dispensern består av upp till 16 kassetter och varje kassett kan innehålla upp till 28 tabletter som förvaras i separata fack. Att tabletterna förvaras separat innebär en stor flexibilitet för patienter och omsorgspersonal samt minskad läkemedelskassation vid ändrad dosering. Medimi®Smart hämtar information om dosering från ett vård- eller omsorgssystem eller från ett apotekssystem. Kassetterna packas på apotek eller av omsorgspersonal och körs hem till patienten och placeras i dispensern. Kassetterna är försedda med QR-koder som Medimi®Smart läser av och som innehåller information om typ av läkemedel, patient och vilken Medimi®Smart de skall placeras i.  

Denna information är sådan information som MedicPen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2019.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com eller www.mediccare.dk.

Om MedicPen

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB