Press release from Companies

Publicerat: 2019-10-01 07:54:54

MedicPen AB: MedicPen har ingått avtal med Inission om kontraktstillverkning av Medimi®Smart

MedicPen har ingått samarbetsavtal med Inission Malmö AB avseende kontraktstillverkning av läkemedelsdispensern Medimi®Smart. Avtalet innebär att MedicPen säkerställer att Medimi®Smart kan produceras i volym och kan levereras till beställande kunder.

MedicPen har under 2019 investerat i produktionsverktyg vilket möjliggör en effektiv volymproduktion av bolagets produkt Medimi@Smart. Inission lever upp till alla de krav som kan ställas på en kontraktstillverkare av medicintekniska produkter. En första batch har beställts och kommer att levereras i årsskiftet 2019/2020.

”Det är med stor tillfredsställelse MedicPen nu har ingått samarbetsavtalet med Inission. De har en mångårig och gedigen erfarenhet av kontraktstillverkning. Deras lokala närvaro, deras certifierade produktion enligt ISO13485 för medicintekniska produkter och kvalitetstänk samt flexibla arbetssätt var de faktorer som vägde tungt när valet av samarbetspartner gjordes”, säger Håkan Harvigsson, COO MedicPen AB.

”För Inission är avtalet av stor betydelse då vi tagit de första stegen till att etablera ett långsiktigt partnerskap med rätt förutsättningar att växa med MedicPen, en resa vi ser fram emot och känner stolthet av att vara en del av”, säger Patrick Edvardsson Försäljningschef Inission Malmö.

Om dispensern Medimi®Smart

Medimi®Smart är CE-märkt och uppfyller alla krav för att säljas som en medicinteknisk klass I produkt inom EU. Dispensern består av upp till 16 kassetter och varje kassett kan innehålla upp till 28 tabletter som förvaras i separata fack. Att tabletterna förvaras separat innebär en stor flexibilitet för patienter och omsorgspersonal samt minskad läkemedelskassation vid ändrad dosering. Medimi®Smart hämtar information om dosering från ett vård- eller omsorgssystem eller från ett apotekssystem. Kassetterna packas på apotek eller av omsorgspersonal och körs hem till patienten och placeras i dispensern. Kassetterna är försedda med QR-koder som Medimi®Smart läser av och som innehåller information om typ av läkemedel, patient och vilken Medimi®Smart de skall placeras i.  

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com eller www.mediccare.dk.

Om MedicPen

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden tillverknings- och logistiktjänster för kompletta elektroniska produkter. Vi tar gärna ansvar för utveckling och produktförvaltning under hela produktens livscykel. Genom att hjälpa våra kunder att tidigt designa produkterna på ett smart sätt och krydda produktionen med hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Trondheim och Tallinn. Inission äger också ett säljbolag i Köpenhamn. Inission är noterade på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB