Press release from Companies

Publicerat: 2019-10-23 07:56:15

MedicPen AB: Idag är sista dag för handel i teckningsrätter i pågående företrädesemission i MedicPen

MedicPen AB (publ) ("MedicPen" eller "Bolaget") informerar att det idag, den 23 oktober 2019, är sista dagen för handel i Bolagets teckningsrätter. Teckningsperioden för företrädesemissionen pågår till och med den 25 oktober 2019.

Viktiga datum
Teckningsperiod för företrädesemissionen:
9 oktober - 25 oktober 2019.

Handel i teckningsrätter: 9 oktober - 23 oktober 2019.

Sista dag att teckna aktier med och utan stöd av teckningsrätter: 25 oktober 2019.

Observera att om du avser att teckna aktier via en förvaltare kan sista teckningsdagen infalla redan imorgon den 24 oktober. För mer information kontakta din bank.

Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen sker omkring den 30 oktober 2019.

Prospekt (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser och anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt finns att tillgå på bolagets hemsida, www.medicpen.com.

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB är MedicPens finansiella rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För mer information kontakta:

Fredrik Westman, VD

Fredrik.westman@medicpen.com

+46 (0)40-100 800 

Om MedicPen 

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB