Press release from Companies

Publicerat: 2019-10-30 15:35:40

MedicPen AB: Komplettering: Ytterligare teckning i företrädesemissionen från Fredrik Westman och Anders Haskel och förtydligande kring emissionskostnader

MedicPen AB kompletterar härmed gårdagens pressmeddelande om utfallet i bolagets nyemission. MedicPen AB:s företrädesemission avslutades den 25 oktober och tecknades till cirka 24,1 MSEK, inklusive teckningsförbindelser, motsvarande en teckningsgrad om cirka 80,50 procent.

Under företrädesemissionen tecknade Fredrik Westman ytterligare 305 902 aktier utan företrädesrätt, motsvarande 116 242,76 SEK, och Anders Haskel tecknade ytterligare 305 902 aktier utan företrädesrätt, motsvarande 116 242,76 SEK.

MedicPen tillfördes cirka 24,1 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 2,5 MSEK exklusive garantikostnader. Garantikostnader beräknas uppgå till cirka 2,4 MSEK.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com eller www.mediccare.dk.

Om MedicPen

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB