Hem

Reports

Publicerat: 2019-10-31 08:30:00

ahaWorld AB: Delårsrapport 3

DELÅRSPERIODEN 1 JULI - 30 SEPTEMBER

 • Omsättningen uppgick till 6 729 (5 632), en ökning med 19 %. Jämfört med det första kvartalet 2019 ökade omsättningen med 361 % och jämfört med det andra kvartalet 2019 424 %.
 • EBITDA uppgick till 420 KSEK (-1 775), en ökning med 523 %. Jämfört med det första kvartalet 2019, - 5 219, och det andra kvartalet 2019, - 7 734. De kostnadsbesparingar som bolaget har genomfört under det senaste året sammantaget med förvärvet av Wiget Group uppvisar ett positivt utfall.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,10).

DELÅRSPERIODEN 1 JANAURI - 30 SEPTEMBER

Omsättningen uppgick under perioden till 9 475 KSEK (13 440).

 • EBITDA uppgick till -12 533 KSEK (-5 210).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,12 (-0,15).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 

 • Wiget Group AB konsoliderades
 • Wiget Group nådde all-time high i spelarinsättningar under kvartalet.
 • Wiget Group lanserade globalt annonsformat (native ads) med en räckvidd på över en miljard läsare per månad.
 • SwedenCasino hamnade på första plats i stor casinoundersökning
 • Teckningsoptioner TO3 löstes in under augusti månad

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

 • Vision Invest AB ökade sitt innehav i ahaWorld genom en kvittning av brygglån på ca 2,1 MSEK.
 • Incitamentsprogram till anställda rullas ut och utgörs av teckningsoptioner med 2 års löptid.

VD-ORD 

Första vinstkvartalet i bolagets historia

Ett banbrytande kvartal med vinst och kassaflödespositiv verksamhet för första gången i bolagets historia. Ett kvartal fyllt med positiva tecken på att vi nu närmar oss en position där vi kan fokusera på lönsam tillväxt med en målsättning på 25–30 MSEK EBITDA 2020. Det är ett offensivt mål men i vår värld var det också väldigt tufft att nå lönsamhet.

Förvärvet Wiget Group

Med ett utmärkt förvärv i Wiget Group, och tillgång till en global räckvidd på mer än en miljard mediakonsumenter i våra mediekanaler, är vi på rätt väg.

Under det tredje kvartalet 2019 visar bolaget en dramatisk vändning med ett förbättrat resultat på över 500%. Resultatförbättringen är en kombination av en stor förändring i bolagets kostnadsbas samtidigt som Wiget Group nu för första gången är fullt konsoliderade i vår verksamhet. Wiget dubblerar insättningsvolymerna det senaste året. Det är förstås en fantastisk utveckling och de kommer in med den farten i ahaWorld och är helt självfinansierade. Vissa delar av Wiget-affären visar marginaler på upp mot 50%.

Rekord i spelarinsättningar och antal marknader

Wiget har i september de högsta spelarinsättningarna sedan bolaget grundades. Det är ett viktigt nyckeltal då det är basen i vår prestationsaffär med en livslång intäktsdelningsmodell. Att de spelare som vi hjälper våra kunder att anskaffa visar stor kraft i insättningar är hela förutsättningen för att vi ska kunna fortsätta utveckla denna affär. Det sätt som vi marknadsför kundernas varumärken på, inom våra mediekanaler, genererar stor trovärdighet till annonsnätverkets styrka i primärt iGaming- segmentet. Sammantaget visar Wiget Group vinst i samtliga av kvartalets månader.

Vidare är vi nu verksamma i ett rekordstort antal länder och marknader. Det ger oss möjlighet att över tid följa såväl tillväxtmarknader som de mer etablerade. Vi har en mycket intressant mix mellan olika marknader och har kunnat expandera till en rimlig nivå av marknadsinvesteringar och samtidigt uppnått utväxling på i synnerhet prestations- affären.

Tillväxten i nya marknader har utvecklats tillsammans med existerande kunder men även med nytillkomna kunder i både prestationsaffären och annonsnätverket. Det är glädjande och bidrar till en sund portfölj av varumärken vilka driver oss att utveckla fler alternativa annonsmodeller, kampanjer och erbjudanden. Wiget Groups medlemsdatabas växte till över 12 000 spelare under tredje kvartalet. Med tanke på att dessa spelare innefattas i en livslång intäktsdelningsmodell så basar detta för en långsiktig trygghet i ahaWorlds verksamhet.

Casinovertikalen

Sport och affiliation är nu bolagets största vertikal och Casino är en kompletterande del av vår totala affär.

Casinoaffären utvecklades också positivt under årets tredje kvartal. Vi såg en kombination av ökad omsättning och ökade spelarinsättningar samtidigt som kostnaderna minskade kraftigt. September månads spelöverskott (NGR) sjönk dock i förhållande till juli och augusti på grund av fler vinnare i nätverket. Det ligger i spelandets natur att spelare också måste ha möjlighet att vinna. Vi kan bara konstatera att vi nu är i en position där vi också kan hantera dessa naturliga svängningar i vad huset vinner och förlorar. I september hade vi oproportionerligt många vinnare men det är ju positivt för våra kunder och ger dom goda skäl att återkomma till just oss. Att vi trots detta ändå mäktade med att redovisa kvartalsvinst visar på att vårt bolag lyckats med att bredda marginalerna.

Första gemensamma marknadsprojektet

Operatörsverksamheten är vidare ett intressant komplement till Wiget-affären och vi initierade det första gemensamma selektiva projektet för MoboCasino efter periodens slut. Det kommer ge oss en intressant insikt i hur våra casinovarumärken står sig i andra marknader men innebär i synnerhet att vi kan testa oss fram till hur vi kan optimera vårt erbjudande och kommunikation för nya marknader.

- Erik Ahlberg, VD ahaWorld -

Se den fulla rapporten bifogad till detta pressmeddelande. 

För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.

Om ahaWorld AB

Bolaget äger flera varumärken som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Bolagets kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se - Länkar: http://www.wigetmedia.comhttp://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com, http://www.homeoftheswedes.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration