More from the company

Publicerat: 2019-10-31 08:40:31

ahaWorld AB: VD Erik Ahlberg summerar ahaWorld och tredje kvartalet 2019

ahaWorld´s VD Erik Ahlberg sammanfattar tredje kvartalet 2019 - det första vinstkvartalet i bolagets elvaåriga historia. Erik fördjupar sig kring kvartalsvinsten, om förvärvet och företagets helägda dotterbolag tillika ånglok Wiget Group och dess affärsmodell, nya kostymen Sports Betting samt ahaWorlds målsättning för 2020.

Se videon här: https://youtu.be/MKn44Hlaams

För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.

Om ahaWorld AB

Bolaget äger flera varumärken som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Bolagets kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se - Länkar: http://www.wigetmedia.comhttp://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com, http://www.homeoftheswedes.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB