Press release from Companies

Publicerat: 2019-11-12 15:14:55

MedicPen AB: Sista dag för handel med BTA i MedicPen AB

MedicPen AB:s (”MedicPen”) företrädesemission har registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (”MPEN BTA”) är den 15 november 2019. Stoppdag hos Euroclear för växling från BTA till aktier är den 19 november 2019. De nya aktierna beräknas bokas ut på respektive aktieägares VP-konto/depå den 21 november 2019.

Efter registrering hos Bolagsverket uppgår MedicPens aktiekapital till 13 816 867,113872 SEK och antalet aktier till 221 068 931.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB var finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen och legal rådgivare var Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerade emissionsinstitut.

För ytterligare information:

Fredrik Westman, VD

Telefon: +46 (0)40 -100 800

E-post: Fredrik.westman@medicpen.com

Om MedicPen

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB