Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-11-27 16:37:45

MedicPen AB: Slutseminariet i TIM-projektet äger rum 27 januari 2020

TIM-kommunerna och Digitaliseringsstyrelsen har beslutat att ändra datum för slutseminariet där Alexandrainstitutets evalueringsrapport ska läggas fram. Slutseminariet kommer att äga rum den 27 januari

Vid slutseminariet presenteras Alexandrainstitutets slutevaluering. Vidare kommer konsortiet att framträda för att beskriva projektet ur ett leverantörsperspektiv. Därutöver kommer kommunernas värdering av potentialen av medicinhanteringssystemet att presenteras samt en video som handlar om en patients upplevelse av att använda Medimi@Smart.

Parallellt med framtagningen av Alexandrainstitutets rapport beslutade Aalborg kommun i oktober att beställa en kompletterande ”business case-rapport” från Life Science Innovation North, LSI, vilken beräknas vara färdigställd vid årsskiftet. LSI:s rapport kommer att baseras på data från Aalborg kommun och bli tillgänglig för alla danska kommuner.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com eller www.mediccare.dk.

Om MedicPen

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration