Press release from Companies

Publicerat: 2019-12-11 17:43:27

ahaWorld AB: ahaWorld avvecklar casinoverksamheten. Besparing på 7 MSEK under 2020

Som ett led i bolagets kontinuerliga utvärdering av varje vertikal i verksamheten har ahaWorld beslutat att avveckla verksamhetsgrenen casino. Avvecklingen av casinoverksamheten beräknas spara bolaget ca 7 MSEK under 2020. Denna avveckling, samt de tidigare av ahaCasino och ahaBingo, innebär ett ökat fokus på den verksamhet som genererar aktieägarvärde. Bolaget går i och med detta från att historiskt vara en renodlad speloperatör till att genom helägda dotterbolaget Wiget Group fortsätta tillhandahålla marknadsföringstjänster dels inom iGaming och dels genom en automatiserad marknadsföringsplattform med global räckvidd.

”Jag har tidigare sagt att vi inte räds något beslut för att nå vårt lönsamhetsmål för 2020. Det finns inget självändamål för oss att fortsätta driva en vertikal som aldrig någonsin varit lönsam i detta bolag. Vi har en synnerligen fin affär i Wiget Group som växer kontinuerligt och är kassaflödespositiv och det naturliga är givetvis att lägga våra resurser på att utveckla den affären än mer. Just därför känns beslutet att kapa den olönsamma casinodelen befriande och det är väldigt skönt att kliva in i nästa år med ett genomgående positivt och vinstdrivande bolag”, säger Erik Ahlberg, vd ahaWorld.

Casinoverksamheten stängdes ner onsdagen den 11 december 2019 och omfattas av sju personer som lämnar sina befattningar under december och januari.

För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.

ahaWorlds aktie handlas på Spotlight Stockmarket under kortnamnet AHA. Denna information är sådan information som ahaWorld AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2019.

Om ahaWorld AB

Bolaget äger flera varumärken som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Bolagets kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se - Länkar: http://www.wigetmedia.comhttp://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com, http://www.homeoftheswedes.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB