Press release from Companies

Publicerat: 2019-12-12 11:30:54

ahaWorld AB: Incitamentsprogram till anställda

Bolaget har nu slutfört det tidigare kommunicerade incitamentsprogrammet till anställda som beslutades på årsstämman i maj 2019. 

Incitamentsprogrammet omfattar anställda och ledande befattningshavare inom Bolaget (ej Styrelse). Programmet för anställda har tecknats till 54 procent och utspädningseffekten kommer att vara maximalt 4 600 000 aktier eller ca 3,15 procent av det totala antalet aktier och röster, baserat på antal aktier/röster i Bolaget per den 12 december 2019. Optionsprogrammet innebär att bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 511 346,58 kronor. På årsstämman i maj 2019 beslutades att teckningsoptioner om maximalt 6 % av bolagets aktier och röster efter genomförd nyemission i juni skulle ges ut, totalt 8 442 339 teckningsoptioner. 

I det föreslagna incitamentsprogrammet för styrelsen, som ska beslutas om på en extra bolagsstämma den 12 december 2019, föreslås att ge ut totalt 1 500 000 teckningsoptioner vilket inkluderas i de 8 442 339 utställda teckningsoptionerna. Beslutar stämman om incitamentsprogrammet för styrelsen blir teckningen av båda programmen 72,2 % tillsammans.

Teckningsoptionerna överlåts till deltagarna till ett pris om 0,010 kronor per teckningsoption, vilket motsvarar marknadsvärdet enligt en extern oberoende värdering enligt Black & Scholes -modellen. Varje teckningsoption ger rätt till nyteckning av en (1) aktie till en teckningskurs per aktie om 1,60 kronor under perioden 1 oktober 2021 – 30 november 2021. I detta program har VD och ledning tecknat 3 miljoner teckningsoptioner.
 
”Det är glädjande för oss anställda att vi med detta program kan ta del av bolagets framtida värdetillväxt. För oss i ledningen är detta extra viktigt då vi har väldigt få möjligheter att agera direkt på marknaden då vi är insiderloggade i de många diskussioner som vi för parallellt med externa parter”, säger Erik Alhberg, vd ahaWorld.

För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.

Om ahaWorld AB

Bolaget äger flera varumärken som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Bolagets kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se - Länkar: http://www.wigetmedia.comhttp://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com, http://www.homeoftheswedes.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB