Reports

Publicerat: 2019-12-16 09:16:01

Compare-IT Nordic AB: Halvårsrapport maj - oktober 2019

Andra kvartalet, augusti - oktober 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 469 Tkr (1 762 Tkr)
  • Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1 181 Tkr (-768 Tkr)
  • Periodens resultat uppgick till -1 560 Tkr (-1 141 Tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,09 kr (-0,13 kr)

Första halvåret, maj – oktober 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 676 Tkr (2 860 Tkr)
  • Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2 153 Tkr (-2 494 Tkr)
  • Periodens resultat uppgick till -2 888 Tkr (-3 257 Tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,17 kr (- 0,37 kr)

För komplett rapport se pdf-fil 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Compare-IT Nordic AB