More from the company

Publicerat: 2019-12-18 09:48:07

ahaWorld AB: VD update

ahaWorlds VD Erik Ahlberg summerar senaste tidens händelser samt framtiden i bolaget. Intervjun publiceras i samarbete med Finwire TV på YouTube.  

Se länken för att ta del av intervjun: https://www.youtube.com/watch?v=CLqwGqBc8Ys


För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.

Om ahaWorld AB

Bolaget äger flera varumärken som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Bolagets kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se - Länkar: http://www.wigetmedia.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB