Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-12-20 15:41:09

MedicPen AB: MedicPen ska delta i studie om följsamhet vid medicinering

Medicpens läkemedelsrobot Medimi®Smart kommer att användas i ett projekt som leds av professor Tommy Eriksson vid Malmö universitet och som finansieras av KK-stiftelsen. Projektet som kommer att pågå fram till 2022 ska undersöka modeller för att patienter ska ta sina mediciner på rätt sätt vid övergångar från sjukhusvistelse till annan vårdform.

Ett väsentligt problem i dagsläget är att patienter inte tar sin medicin i enlighet med ordination efter utskrivning från sjukhus. Projektet "Personcentrerad, rättvis, effektiv och säker läkemedelsbehandling i vårdens övergångar" kommer att fokusera på interventioner och modeller för en korrekt läkemedelslista i vårdövergångar, samt för att motivera och förenkla för patienten att följa ordinerad behandling efter sjukhusvistelsen. Efter en pilotstudie genomförs två separata randomiserade och kontrollerade studier. Projektet leds av professor Tommy Eriksson vid Malmö universitet och är ett samarbete mellan Region Skåne, Malmö universitet och Lunds universitet, Apotekarsocieteten, Kronans apotek och Medicpen AB. I studien kommer Medimi®Smart som enda läkemedelsdispenser att användas i syfte att mäta följsamheten samt i syfte att hjälpa patienter att ta rätt medicin i rätt dos vid rätt tidpunkt.

Studien startar i januari och 100 patienter som är över 75 år gamla och som tar fem eller fler läkemedel inkluderas. Studien förväntas vara avslutad 2022.

För MedicPen innebär deltagandet i studien att bolaget får möjlighet att mäta följsamheten bland patienter som tenderar att glömma att ta sin medicin. Resultaten kommer att vara av stor betydelse då det i dagsläget inte finns någon säker statistik gällande följsamhet vid medicinering. Resultaten kan därmed komma att vara ovärderliga för MedicPen, särskilt när bolaget bearbetar länder med försäkringsfinansierad omsorg, då försäkringsbolag är synnerligen måna om att undvika komplikationer på grund av felmedicinering.

- Det är en oerhört spännande studie som vi får möjlighet att delta i och som kommer att ledas av internationellt framstående forskare vid Malmö universitet. Det är mycket angeläget att genomföra studier på området och ta fram evidensbaserade metoder som kan mäta och öka följsamheten, säger Fredrik Westman, VD MedicPen AB.

Det uppskattas att 3 000 svenskar avlider årligen på grund av felaktig medicinering. Vidare uppskattas att 6-16 procent av alla sjukhusinläggningar härrör från felaktig medicinering, och att kostnaderna för det svenska samhället uppgår till mellan 5,6 till 24,6 miljarder kronor årligen. 

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com eller www.mediccare.dk.

Om MedicPen

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration