Press release from Companies

Publicerat: 2020-01-15 13:52:52

MedicPen AB: Tranås kommun testar ny läkemedelsrobot

Tranås kommun ska genomföra ett pilottest av läkemedelsroboten Medimi®Smart som bygger på ett unikt kassettsystem vilket innebär större flexibilitet i jämförelse med dospåsar. Läkemedelsroboten och tillhörande medicinhanteringssystem har testats inom äldreomsorgen i flera kommuner i Danmark med syftet att lyfta ut medicinhanteringen från kommuner och därmed frigöra mer tid för personlig omsorg.

Tranås kommun kommer i samarbete med MedicPen och Telenta att starta ett projekt i februari i syfte att utvärdera läkemedelsdispensern Medimi®Smart. Det finns en rad målsättningar med projektet. Tiden som kommunen ägnar åt att hantera mediciner ska minskas, omsorgspersonalen ska avlastas och stressen minskas i samband med medicinhantering. Vidare ska antalet transporter minskas vilket både sparar tid och leder till positiva miljöeffekter. Brukarnas dosförändringar ska genomföras snabbare än idag. Det övergripande målet är att frigöra mer tid för personlig omsorg. Projektet består av både test av Medimi®Smart samt analyser av tidsåtgång och transporter i samband med läkemedelshantering. Projektet förväntas vara avslutat under tredje kvartalet i år.

Så här fungerar Medimi®Smart

Mediciner packas i separata fack i kassetter på apotek för att därefter transporteras hem till brukaren och placeras i läkemedelsroboten. Varje kassett är försedd med en QR-kod med information om läkemedel och patient. Medmi®Smart är uppkopplad mot ett övergripande vård- eller omsorgssystem varifrån information om brukarens medicinering och tidpunkt för medicinering hämtas.

När läkaren ändrar brukarens ordination hämtas denna information av Medimi®Smart automatiskt via en molntjänst och en dosförändring utförs inom ett dygn. Packning av kassetter görs av Kronans Apotek.

Läkemedelsroboten talar om med ljus, SMS och tal när det är dags för brukaren att ta sin medicindos och med ett tryck på en knapp faller medicinerna ner i en kopp. Medimi®Smart talar även om när det är dags att ta läkemedel som inte kan förvaras i läkemedelsroboten, till exempel droppar och salvor. Så kallad behovsmedicin kan också förvaras i läkemedelsroboten, exempelvis smärtstillande tabletter. Detta innebär att brukaren själv kan ta ut behovsmedicinen alternativt kan omsorgspersonal på distans hjälpa brukaren att dispensera tabletterna, vilket bland annat innebär snabbare service till brukarna och ytterligare avlastning för omsorgspersonalen. Om brukaren glömmer att ta sin medicin går larm direkt till omsorgspersonal.

Det finns en rad fördelar med Medimi®Smart och läkemedelhanteringssystemet. För brukaren innebär det större självständighet och minskat beroende av omsorgspersonalens hjälp i samband med medicinering. För omsorgspersonalen innebär det mindre stress och oro och att mer tid istället kan ägnas för personlig omsorg.

  • Vi tar nu på allvar steget från Danmark till Sverige i och med testprojektet i Tranås. Vår förhoppning är att Tranås kan bana vägen för andra svenska kommuner genom att implementera en unik läkemedelsrobot och ett unikt medicinhanteringssystem vilket kan optimera både säkerhet och trygghet hos såväl brukare som personal. Digitalisering är ytterst viktigt, inte minst för att möta de stora utmaningar som välfärden nu står inför, säger Fredrik Westman, VD MedicPen AB.

Tester av Medimi®Smart pågår även i Lunds kommun sedan våren 2019 och arbetet med att utöka testerna i Lund pågår.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

För den svenska marknaden, Telenta AB, Stefan Szasz, 054-175093 eller besök www.telenta.se

Om MedicPen

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.

Om Telenta

Telenta AB sedan 1992 arbetat med larmsystem inom vård och omsorg. 2020 går startskottet för Telenta:s nästa steg av både hårdvara, inbyggd mjukvara och IT-tjänster. Vi vill bli branschens mest moderna bolag, både när det gäller teknik och värderingar.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB