Press release from Companies

Publicerat: 2020-01-23 12:59:36

MedicPen AB: Slutseminarium i TIM-projektet den 27 januari

TIM-projektets slutseminarium äger rum den 27 januari. I samband med slutseminariet publiceras två rapporter rörande TIM-projektet. Den ena är en ekonomisk evaluering som är framtagen av Life Science Innovation North Denmark. Den andra är Alexandrainstitutets rapport, där det genomförda utvecklingsprojektet analyseras och utvärderas.

Slutseminariet består av en rad framträdanden. Konsortiet MedicCare, där MedicPen ingår, kommer bland annat att visa en film som beskriver Medimi®Smart och konsortiets medicinhanteringssystem. Därutöver visas en film om brukarnas upplevelser av systemet. Alexandrainstitutet kommer att presentera sin utvärdering av TIM-projektet, från starten fram till våren 2019. Vidare kommer Life Science Innovation North Denmark (LSI) att presentera en "business case-rapport" där man analyserar de samhällsekonomiska effekterna av införandet av MedicCares medicinhanteringssystem i Danmark.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Om MedicPen

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB