Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-02-17 12:50:52

Medfield Diagnostics AB: Rapporteringsdatum

Korrigering av tidigare angivna datum

Medfield Diagnostics AB vill härmed meddela följande datum för finansiell rapportering.

2020-­02-­20 Bokslutskommuniké för 2019

2020-­04-­29 Delårsrapport för första kvartalet 2020

2020-­08-­26 Delårsrapport för andra kvartalet 2020

2020-­11-­04 Delårsrapport för tredje kvartalet 2020

2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB

Utskick från Spotlight Group