Press release from Companies

Publicerat: 2020-02-21 14:13:44

Medfield Diagnostics AB: Medfield inleder kliniskt samarbete med Region Skåne

Medfield Diagnostics AB och Region Skåne har ingått avtal om kliniskt samarbete för att utvärdera och utveckla instrumentet MD100 för användning tillsammans med biomarkörer. Studien är inriktad på att i akuta situationer utvärdera förmågan att genom mikrovågsskanning tillsammans med biomarkörer kunna diagnostisera traumatisk intrakraniell blödning.

Medfield Diagnostics AB och Region Skåne har ingått avtal om kliniskt samarbete för att utvärdera och utveckla instrumentet MD100 för användning tillsammans med biomarkörer. Studien är inriktad på att i akuta situationer utvärdera förmågan att genom mikrovågsskanning tillsammans med biomarkörer kunna diagnostisera traumatisk intrakraniell blödning.

Studien kommer att genomföras i akutmottagningen på Helsingborgs lasarett som har investerat i ett MD100-system. Totalt planeras 450 patienter inkluderas i studien som kommer att genomföras från maj 2020 till maj 2021.

Bolaget ser mycket fram emot ett samarbete med Region Skåne och den intressanta kunskap och forskning som finns där.

"Medfield har en mycket intressant produkt och vi ser fram emot att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt samarbete. Den vetenskapliga frågeställningen är om vi kan få fram en metod där en kombination av en mikrovågsmätning och ett blodprov kan ge minst lika säker diagnos som skiktröntgen men snabbare, till ett lägre pris och framförallt utan risken för strålningsinducerad cancer".

 säger PhD MD Tomas Vedin.

"Det är mycket glädjande att kunna påbörja ytterligare ett vetenskapligt samarbete där mikrovågsteknikens fördelar tydligt presenteras och att patientens behov av snabb och kvalificerad vård sätts i fokus" säger Stefan Blomsterberg, CEO.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020, kl.1410.

Stefan Blomsterberg
CEO
stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com
Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB