Press release from Companies

Publicerat: 2020-02-25 09:03:29

Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics och Göteborgs Universitet (GU) stärker samarbetet

Medfield och GU har i dag träffat ett tilläggsavtal om att de MD100-instrument GU använder i kliniska studier skall anpassas till ambulansstandarden IEC 60601-1-12.

Medfields produkt MD100 "Strokefinder" har tidigare haft CB-certifikat i enlighet med standarden för sjukhusbruk. I mars månad 2019 genomfördes en anpassning av MD100 och systemet erhöll CB-certifikat i enlighet med ambulansstandarden.

GU har nu beslutat att denna modifiering av MD100 är nödvändig för att fullt ut kunna nyttja systemen inom ramen för de forskningsprojekt som pågår och planeras.

Tilläggsavtalet/ordern är värd 1,2 MSEK och anpassningen kommer att genomföras under första halvåret 2020.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2020, kl.09.00.

Stefan Blomsterberg
CEO
stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke och traumatiskt hjärnblödning. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB