Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-03-09 15:11:12

EQL Pharma AB: Valberedning inför årsstämman 2020

Enligt beslut av årsstämman 2019 ska valberedningen sammankallas av Styrelseordförande och bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna vid december månads utgång 2019.

Vid december månads utgång var de två största aktieägarna Cadila Pharmaceuticals Ltd. och Fårö Capital AB som båda accepterat att deltaga i valberedningsarbetet. Den tredje största aktieägaren har avböjt att medverka i valberedningen. Fjärde största aktieägare är Lars Holmqvist med bolag som har accepterat att deltaga i valberedningsarbetet.

Inför årsstämman 2020 utgörs valberedningen av Christer Fåhraeus (utsedd av Fårö Capital AB), Rajiv I Modi (utsedd av Cadila Pharmaceuticals Ltd.), samt Lars Holmqvist (utsedd av Lars Holmqvist med bolag).

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen uppmanas att skicka e-post till info@eqlpharma.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0) 705 - 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com

EQL Pharma AB (publ) i korthet

EQL Pharma AB är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget har för närvarande 18 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) godkända på de nordiska marknaderna. I tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2020 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel. EQL Pharma AB bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 9 personer och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma AB bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat EU, Indien och Kina.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB