Press release from Companies

Publicerat: 2020-03-10 10:59:07

MedicPen AB: Uppdatering från MedicPen

De nio danska TIM-kommunerna befinner sig nu i en fas där man fattar beslut gällande ramavtal med konsortiet MedicCare som MedicPen ingår i. Pressmeddelande kommer att publiceras i takt med att avtal undertecknas. MedicPen har anställt en person som ska leda projekt och implementering av medicinhanteringssystemet i kommuner i Sverige. TIM-projektet är nominerat till det danska Digitaliseringspriset 2020.

MedicPens kommunikation gällande ramavtalen med TIM-kommunerna

MedicPen kommer framöver att skicka pressmeddelande när ett ramavtal med en kommun undertecknats. Ramavtalen ska ingås senast 31 mars i år.

Rekrytering till MedicPen

MedicPen har anställt Nicole Knutsson som projektledare i MedicPen. Nicole kommer att leda testprojekt och implementeringsprocesser i svenska kommuner. Nicole är idag distriktsjuksköterska i Lunds kommun och har bland annat lett testerna av läkemedelsrobotar i kommunen. Hon har stor erfarenhet av kommunal hemsjukvård och digitalisering. Nicole startar sin anställning i början av maj i år och kommer att vara en stor tillgång för MedicPen.

TIM-projektet nominerat till digitaliseringspris

Digitaliseringspriset delas ut till en offentlig verksamhet eller myndighet som utnyttjar digitaliseringens potential för att förändra sättet som verksamheter löser uppgifter och därmed förändrar sättet som bland annat välfärdsproduktion utförs på. Man lägger stor vikt på innovationer som skapat konkreta resultat och att den innovativa produkten är i drift.

Därutöver lägger man bland annat vikt på att innovationen har potential att implementeras i större skala i hela Danmark, att innovationen har strategisk betydelse för exempelvis kommuner och hur kärnverksamheter utförs, samt att den bidrar till att öka effektiviteten i servicen utan att kompromissa med kvaliteten.

Tre digitaliseringsprojekt är nominerade, varav TIM-projektet är ett. Digitaliseringspriset delas ut av Digitaliseringsstyrelsen, Danske Regioner, Dansk IT, Ramböll, Djøf, KMD och Charlie Tango. Vinnaren presenteras i samband med konferensen OffDig 2020 den 15-16 juni 2020 och priset kommer att delas ut av Danmarks finansminister Nicolai Wammen.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Om MedicPen

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB