Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-03-17 08:19:07

ahaWorld AB: VD Update inkl preliminärt resultat jan-feb 2020

Med anledning av rådande omvärldsläge och förändrad verksamhet väljer ahaWorld att publicera resultatet för januari och februari samt ge ytterligare insikt i utvecklingen av bolagets affär.

PRELIMINÄR RAPPORT AHAWORLD 1 JANUARI - 29 FEBRUARI

Nettoomsättningen uppgick under perioden till 4 150 KSEK (1 341)

EBITDA uppgick till 1 391 KSEK (- 3 079)


VD Update

Vi befinner oss i en synnerligen dramatisk tid. Hälsa och välmående i kombination med marknadens krafter har skapat oro och osäkerhet för de flesta av oss. Vi har sedan i somras talat om en kommande turn around, att förvärvet av Wiget Group skall bära frukt och att vi inte räds några medel i vår strävan mot positivt kassaflöde. Förra året sålde vi bingoverksamheten samt lade ner våra olönsamma casinovarumärken och nu sitter vi här, mitt i en pandemi, med preliminära resultat som påvisar starka siffror i januari och februari. Vårt helägda dotterbolag Wiget Group bidrog till resultatet med EBITDA 876 KSEK respektive 857 KSEK för årets två första månader, totalt 1 733 KSEK. Första kvartalet i sin helhet presenteras den 28 april. 

ahaWorlds verksamhet består idag, genom helägda Wiget Group, av annonseringsteknologi och affiliation på den globala marknaden. Våra kunder är primärt globala iGaming-aktörer. Vi arbetar kontinuerligt med att hjälpa våra kunder att effektivt marknadsföra flertalet spelprodukter i deras portföljer, däribland sportsbetting och casino, men även lotterier och bingo. Vi följer just nu, och som alltid, utveckligen av marknaden noga och försöker arbeta så nära kunderna som möjligt för att säkerställa att vi viktar våra insatser rätt. Lägg därtill, och som tidigare kommunicerats, att Wiget Group löpande utvecklar nya produkter som tar oss till en om möjligt ännu mer unik position på marknaden för iGaming.

Oavsett vad som händer i världen i det korta och medellånga perspektivet så arbetar vi intensivt och strategiskt för att stå starkare än någonsin när allt en dag så sakteliga återgår till det normala. Det om något kan vi ödmjukt konstatera utifrån bolagets utveckling hittills i år.

Jag vill slutligen även tydliggöra att då vi är inne i en ny fas, där vi själva ej bedriver egen operatörsverksamhet, så avser vi att genomföra ett namnbyte varpå vi inom kort kommer kalla till en Extra Bolagsstämma.

- Erik Ahlberg, VD ahaWorld -

Om ahaWorld AB

ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen och grundades 2007. För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se - Länkar: http://www.wigetmedia.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration