Press release from Companies

Publicerat: 2020-03-20 16:13:09

MedicPen AB: MedicPen publicerar årsredovisning för 2019

Idag publicerar MedicPen årsredovisning för verksamhetsåret 2019. Åresredovisningen kan hämtas på www.medicpen.com, För investerare, Finansiella rapporter.

MedicPens årsstämma planeras i nuläget att äga rum onsdagen den 21 april, klockan 17.00 i bolagets lokaler på Zinkgatan 2 i Lomma.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB