Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-03-27 07:36:15

MedicPen AB: Danska kommuner ingår ramavtal med MedicPen om köp av läkemedelsdispenser

Efter att ha testat MedicPens läkemedelsdispenser Medimi®Smart väljer nu samtliga de nio TIM-kommunerna i Danmark att ingå ramavtal. Avsikten är att implementera MedicPens medicinhanteringssystem och läkemedelsdispenser hos äldre brukare i eget boende och i vissa fall på äldreboenden. Ramavtalet sträcker sig över 2 år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Åtta av de nio TIM-kommunerna på Nordjylland har fattat beslut om att ingå ramavtal. Med anledning av rådande omständigheter planerar den nionde och sista kommunen att samla den beslutsfattande nämnden i april, men har redan nu aviserat att man avser att ingå ramavtalet. Nästa steg i TIM-projektet är att kommunerna ska fatta beslut om hur många brukare som ska erbjudas Medimi®Smart.

"MedicPen har nu tagit ett stort och viktigt steg i marknadsintroduktionen av Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet. Att danska kommuner, som ligger långt fram inom digitalisering, har ambitionen att implementera vår dispenser och medicinhanteringssystem visar att vi har potential att introduceras på fler marknader. Att de danska kommunerna driver processen framåt och fattar beslut om att ingå ramavtal trots det rådande läget är mycket positivt", säger Fredrik Westman, VD MedicPen.

TIM-projektet (Totallösning för Innovativ Medicinhantering) har pågått sedan slutet av 2017 och testerna avslutades i september 2019. TIM-kommunerna framhåller bland annat att Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet kan frigöra fler händer till andra arbetsuppgifter inom äldreomsorgen och därmed bidra till att lösa problemet med bristen på omsorgspersonal. MedicPen erbjuder i samarbete med ett danskt IT-företag samt två underleverantörer ett helhetssystem för medicinhantering som syftar till att avlasta kommunernas äldreomsorg.

Så här fungerar Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet i Danmark

  • Mediciner packas i kassetter på apotek. Varje tablett förvaras separat i en kassett vilket innebär en unik flexibilitet.
  • Kassetterna transporteras hem till brukaren och placeras i Medimi®Smart varannan vecka. Varje kassett är försedd med en QR-kod med information om läkemedel och patient.
  • Medmi®Smart är uppkopplad mot ett övergripande vård- eller omsorgssystem varifrån information om brukarens medicinering och tidpunkt för medicinering hämtas och jämförs med informationen i QR-koden vilket innebär hög säkerhet.
  • Via en molntjänst övervakas och loggas allt som sker med Medimi®Smart.
  • När läkaren ändrar brukarens ordination hämtas denna information av Medimi®Smart automatiskt via en molntjänst och en dosförändring utförs inom ett dygn.
  • Läkemedelsdispensern talar om med ljus, SMS och tal när det är dags för brukaren att ta sin medicindos och med ett tryck på en knapp faller medicinerna ner i en kopp.
  • Medimi®Smart talar också om när det är dags att ta läkemedel som inte kan förvaras i läkemedelsroboten, till exempel droppar och salvor.
  • Så kallad behovsmedicin, exempelvis smärtstillande, kan också förvaras i läkemedelsroboten så att brukaren själv kan ta ut vid behov och enligt läkares föreskrifter. Denna funktion innebär avlastning för omsorgspersonalen och snabbare service till brukarna.
  • Om brukaren glömmer att ta sin medicin går larm till omsorgspersonal, en vaktcentral eller annan vald mottagare.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Om MedicPen

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration