Press release from Companies

Publicerat: 2020-03-31 11:44:08

MedicPen AB: Styrelsen i MedicPen AB har utsett ny VD

Styrelsen i MedicPen AB har utsett Jan Andersson till ny VD i bolaget. Jan Andersson tillträder den 14 april 2020.

Jan Andersson har utsetts till ny VD för MedicPen. Jan har en lång och gedigen erfarenhet från kommersiella roller med tyngdpunkt inom medicinteknik. Senast kommer Jan Andersson från Arjo där han har haft rollen som Global Marknadschef. Tidigare har han bland annat arbetat inom Baxter och Gambro. Jans bakgrund inom marknadsföring och försäljning kommer väl till pass för MedicPen som står inför att kraftigt öka sitt kommersiella fokus.

Jan Andersson efterträder Fredrik Westman som varit VD för bolaget sedan juni 2017.  I samband med att företaget nu går in i en ny fas har styrelsen och Fredrik Westman kommit överens om att Fredrik lämnar bolaget. Fredrik lämnar sin position med omedelbar verkan.

Styrelseordföranden Sigrun Axelsson kommenterar: "Jag vill tacka Fredrik Westman för hans insatser i MedicPen. Fredrik har lett MedicPen framgångsrikt genom en för bolaget mycket avgörande period. Jag vill samtidigt hälsa Jan Andersson välkommen till MedicPen. Med hans omfattande erfarenhet och bakgrund inom medicinteknik är jag övertygad om att han framgångsrikt kommer att driva bolaget i den kommersiella fas vi nu går in i."

Jan Andersson kommenterar: "Jag är mycket glad över att ta mig an uppdraget som VD för MedicPen och leda bolaget till nästa nivå. MedicPens erbjudande ligger helt rätt i tiden då digitalisering är mycket viktig inom sjukvården idag. Tack vare stark innovation kan MedicPens erbjudande förbättra både livskvalitet för patienter och effektiviteten inom vården. Dessa två målsättningar är normalt sett inte lätta att kombinera, men otroligt viktiga för att bolaget skall kunna växa. Detta är en mycket bra grund för bolagets framtida utveckling. "

Under perioden fram till dess att Jan Andersson tillträder, utses Styrelseordförande Sigrun Axelsson som tillförordnad VD. Under samma period har styrelsen utsett Gun-Britt Fransson till ordförande.

För mer information kontakta

MedicPen AB (publ), Styrelseordförande Sigrun Axelsson, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, mobil 0706 41 75 95.

Denna information är sådan information som MedicPen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2020.

Om MedicPen

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i LommaLäs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB