Press release from Companies

Publicerat: 2020-04-09 11:06:51

ahaWorld AB: ahaWorlds styrelse kvittar styrelsearvode mot aktier

Som tidigare har kommunicerats så kvittade styrelsen i ahaWorld sina styrelsearvoden mot aktier.  

Bolaget genomförde därför en riktad emission på 168 000 kr till teckningskursen 0,40 kr som baserades på genomsnittskursen tio handelsdagar efter bolagsstämmans beslut den 12 december 2019 och antal aktier uppgick till 420 000 st. Efter den genomförda emissionen uppgår bolagets antal aktier och röster till 146 350 588 st. och bolagets aktiekapital uppgår till 16 268 667,84 kr.

ahaWorld AB

För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se - Länk: http://www.wigetmedia.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB