Reports

Publicerat: 2020-04-28 08:29:52

ahaWorld AB: Delårsrapport 1

DELÅRSPERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS

 • Utvecklingen har under första kvartalet varit fortsatt positiv med en omsättning om 6 389 KSEK (1 460).
 • EBITDA uppgick till 1 636 KSEK (-5 219).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Start av 2020 utan att tyngas av kostnader som hör till förlustbringande casinon.
 • Coronarelaterade beslut avseende sportevenemang kom under hela mars.
 • Nya kundavtal för start i mars respektive april tecknades under mars.
 • Fortsatta tester genomfördes på nya produkter.
 • Rapporterade insiderköp från ledningen i mars.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Extra Bolagsstämma 17 april röstade enhälligt för förslaget om nytt namn.
  • Blick Global Group.
  • Namnbytet kommer ske den 4:e maj.
  • Handelskoden blir BLICK.

VD-ORD

Denna kvartalsrapport är den sista vi presenterar under namnet ahaWorld. Detta kvartal är dessutom historiskt för oss eftersom det varken inrymmer kasino eller bingo utan är den första perioden i bolagets historia som endast innefattar vårt helägda dotterbolag Wiget Group.

Vi har under min tid som vd stöpt om företaget från grunden varpå ny renodlad verksamhet i vår nya kostym Blick Global Group blir ett synnerligen välanpassat avstamp mot framtiden. Viktigt att förstå är att vi inte längre är ett spelbolag. Vi är numera en b2b-aktör som genom Wiget tillhandahåller datadriven marknadsföring till kunder världen över inom främst iGaming. Vi hävdar att inget annat bolag i världen kan erbjuda det vi kan till vårt kundsegment och detta genom vår egenutvecklade teknik i kombination med människorna bakom affären.

Vår prestationsbaserade affär har fram till nu haft en stor exponering gentemot sport. I och med att större delen av samtliga sportevenemang är inställda just nu har våra intäkter också varit lägre än väntat. Vi har under perioden dock sett fortsatt tillströmning av spelare i vår spelardatabas, men i och med det begränsade sportutbudet just nu blir avkastningen på dessa spelare framskjuten. Vi följer utveckligen noga och konstaterar att det uppdämda behovet av att komma igång med ligorna igen är massivt och när så sker förväntar vi oss ett gigantiskt intresse kring dessa evenemang.

Under perioden har våra tekniska plattformar utvecklats gynnsamt. Här ser vi en ökning av både befintliga samt nya kunder som marknadsför sig i våra kanaler. Tack vare vår breda räckvidd och globala närvaro har vi snabbt kunnat assistera kunder i att skifta om sina kampanjer från t.ex. betting till casino, eller andra speltyper. Vi har också aktiverat flertalet kunder inom en rad andra vertikaler, vilket ger oss en mer stabil grund att stå på.

Jag vill även nämna att vi i nuläget inte har någon verksamhet riktad mot den svenska marknaden, så den senaste tidens spelrestriktioner i Sverige påverkar oss inte alls.

Sammantaget genererade första kvartalet en omsättning på 6,4 MSEK och ett EBITDA om 1,6 MSEK. Jämfört med samma period förra året så är dessa siffror anmärkningsvärda men för oss är detta bara början på vårt företagsbygge. Vi fortsätter att utveckla nya produkter med målsättningen att i framtiden bli en aktör där våra kunders samtliga medieköp sker via oss vilket skulle innebära stora effektivitetsvinster för kunden. Vi arbetar enträget vidare för att nå den positionen.

 

- Erik Ahlberg, VD ahaWorld -  

Se den fulla rapporten bifogad till detta pressmeddelande. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB