Press release from Companies

Publicerat: 2020-05-04 12:30:15

Blick Global Group AB: Ny hemsida samt info om bolaget

Idag är första handelsdagen under bolagets nya namn Blick Global Group. Företaget är noterat på Spotlight Stock Market och aktiens kortnamn är "BLICK".

Idag byter ahaWorld namn till Blick Global Group och lanserar samtidigt en ny Hemsida (https://www.blickglobalgroup.com).

 

Blick Global Group är moderbolaget som 2019 förvärvade Wiget Group, ett företag som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst iGaming-segmentet. I dagsläget innefattas Blick av ett förvärv och fokus för gruppen ligger på att maximera och utveckla Wigets affär över tid.

Parallellt ser Blick löpande över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming, en bransch där gruppens anställda har mångårig erfarenhet från hela sektorn. Vi söker ständigt fler begåvade entreprenörer och potentiella partners som ser en stor uppsida i att fortsätta sin resa tillsammans med oss.

Det finns många fördelar av att komma in i ett större sammanhang med nätverk för kapitalanskaffning, försäljning och expertis inom ett flertal områden och en exponering som vår börsplats medför. Entreprenören skall få fortsätta att utveckla sin affär och Blick Global Group ser till att de ges de bästa förutsättningarna för att lyckas. Det innebär att vi kan avlasta och vägleda och ibland öppna dörrar på en global marknad för entreprenörer som har fullt upp med att få igång sin affär.

Blick Global Group är verksamma inom iGaming. Bolaget är moderbolag i koncernen där den huvudsakliga verksamheten drivs genom Wiget Group, ett bolag som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst iGaming-segmentet. Fokus för koncernen är att utveckla Wigets affär samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market har sitt huvudkontor i Stockholm.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB