Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-05-14 16:06:49

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ): Fastställande av utbetalningsdagar för utdelning

Kommuniké från styrelsemöte den 14 maj 2020 i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) ("Bolaget")

Vid styrelsemöte den 14 maj 2020 i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från ordinare bolagsstämma, att fastställa datum avseende avstämnings- och utbetalningsdagar för vinstutdelning inför tiden till nästa årsstämma.

Datum som fastställdes är:

  • Avstämningsdag 30 juni 2020. Utbetalning beräknas till 8 juli 2020.

  • Avstämningsdag 30 september 2020. Utbetalning beräknas till 8 oktober 2020.

  • Avstämningsdag 30 december 2020. Utbetalning beräknas till 8 januari 2021

Utdelning kommer att ske med ett belopp om 1,75 kronor per aktie och tillfälle.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Bülow

VD Mälardalens Omsorgsfastigheter AB

Telefon: +46 (0) 70 745 01 60

post@mofastab.se

Mälardalens Omsorgsfastigheter i korthet

Mälardalens Omsorgsfastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar en samhällsfastighetsportfölj i Sverige. Portföljen omfattar idag ca 75 600 kvadratmeter, fördelat på 67 fastigheter. Huvudvikten av fastigheterna är så kallade LSS-boenden och detta undersegment av samhällsfastigheter präglas av ett stort underliggande behov i kombination med en brist på platser för patienter som behöver vård.

För mer information gällande Mälardalens Omsorgsfastigheter AB (publ), vänligen besök www.mofastab.se och www.spotlightmarket.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)