Hem

Reports

Publicerat: 2020-05-27 08:57:15

MENUPAY AB: MENUPAY offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2020

MENUPAY AB ("MENUPAY") publicerar härmed delårsrapport för perioden januari till mars 2020. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.menupay.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Kim Lykke Sommer, VD för MENUPAY, kommenterar:

Första kvartalet i 2020 visade att våra samarbetsparter gillar MENUPAYs nya app/plattform. Vår internationellt skalbara lösning lyckades i första kvartal nå ett rekordhögt antal nerladdningar och februari bjöd på den hittills största intjäningen pr. månad. Rekorden är resultatet av att vi har återförhandlat restaurangavtal och ökat vinstmarginalen med 20%. Den nya plattformen och vår starkt stigande restaurangomsättning är grunden till den fina utvecklingen. Tyvärr har COVID-19 tillfälligt pausat vår växtresa, efter att de danska restaurangerna tvingades stänga den 18 mars 2020 och de svenska restaurangerna upplevde ett kraftigt fall i omsättningen.

2020-01-01 – 2020-03-31 (tre månader, koncern)

 • Koncernens hanterade restaurangomsättning uppgick till SEK 10.100.067 (11.624.006)( icke IFRS – beräknad)
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 465.372 (443.126) SEK.
 • Koncernens driftsresultat (EBITDA) uppgick till -2.493.029 (-2.578.217) SEK.
 • Koncernens kassa och bank uppgick till 861.204 (2.545.926) SEK.
 • Koncernens resultat per aktie* uppgick till -0,09 (-0,23) SEK.
 • Soliditeten* uppgick till 33 % (39 %).

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

 • Den 7 2020 februari meddelade MENUPAY att Bolaget har upptagit ett lån från Ove K. Invest ApS som är en av Bolagets större aktieägare. Lånet uppgår till 500 000 DKK och löper med en ränta 6 %. Lånet ska enligt villkor återbetalas senast tre dagar efter att en framtida kapitalanskaffning är på plats. Syftet med lånet är att täcka de löpande rörelsekostnaderna. 
 • Den 28 februari meddelade MENUPAY att det helägt dotterbolag MENUPAY ApS har per den 26 februari 2020 överenskommit med Ove K. Invest ApS som är en av MENUPAY ABs större aktieägare att uppta ett lån om 428.364 DKK som löper med en ränta om 6 %. Med hänvisning till ett av Bolaget redan offentliggjort pressmeddelande den 25 november 2019 har MENUPAY AB en pågående diskussion med Lucas & Partners ApS om en framtida kapitalanskaffning, lånet ska enligt villkor återbetalas senast tre dagar efter att en framtida kapitalanskaffning är på plats. Anledningen till upptagande av lånet är för att täcka de löpande rörelsekostnaderna..
 • Den 3 mars meddelande MENUPAY att MENUPAY och Club Matas har tillsammans beslutat att avsluta det nuvarande partnersamarbetet. Sista dagen med samarbetet vill därför vara den 10 Marts, 2020.
  Existerande MENUPAY Club Matas användare vill bli inbjudna till att ansluta sig i den nuvarande MENUPAY app, sedan de har uppskattat Club Matas och MENUPAYs samarbete de senaste 2,5 år.
  MENUPAYS omsättning förväntas inte bli påverkad av samarbetets upphör, eftersom Club Matas användare erbjuds at ansluta sig den nuvarande MENUPAY app.
 • Den 18 mars meddelade MENUPAY att Den ständigt förvärrade situationen med anledning av COVID-19-viruset har stängt många restauranger efter order från den danska regeringen. Takeaway kan fortfarande beställas. Samtidigt skickas många företagsanställda hem utan möjlighet att besöka restaurangerna för affärs- och privata besök. Detta är en oöverträffad situation. På grund av den exceptionella marknadssituationen till följd av COVID-19-viruset och en minskad efterfrågan måste MENUPAY nu titta på alla möjliga alternativ för att minska kostnaderna. Tyvärr inkluderar detta tillfälliga permitteringar av 60 procent av de anställda från och med idag. Ett antal som kan ökas. I detta sammanhang har MENUPAY valt att använda den danska regeringens erbjudande om lönekompensation i enlighet med "trepartsavtalet om tillfällig lönekompensation för anställda på den privata arbetsmarknaden".

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 29 april 2020 meddelade MENUPAY att Kim Lykke Sommer, VD, har valt att säga upp sin anställning  med anledning av ett annat erbjudande som innebär att han blir Head of Sales Affinity på Tryg. I enlighet med anställningsvillkoren kommer Kim Lykke Sommer kvarstå i tjänst till senast slutet på juli 2020. Styrelsen har påbörjat en process för att hitta efterträdare till Kim Lykke Sommer och närmare information offentliggörs längre fram.
 • Den 11 maj 2020 meddelade MENUPAY att det helägt dotterbolag MENUPAY har per den 11 maj 2020 överenskommit med 1CT Equity II K/S som är en av MENUPAY ABs större aktieägare att uppta ett lån om 250.000 DKK som löper med en ränta om 6 %. Med hänvisning till ett av Bolaget redan offentliggjort pressmeddelande den 25 november 2019 har MENUPAY AB en pågående diskussion med Lucas & Partners ApS om en framtida kapitalanskaffning, lånet ska enligt villkor återbetalas senast tre dagar efter att en framtida kapitalanskaffning är på plats. Anledningen till upptagande av lånet är för att täcka de löpande rörelsekostnaderna.

För mer information om MENUPAY, vänligen kontakta:

Kim Lykke Sommer, VD MENUPAY AB

Telefon: +45 23 83 20 25

E-post: kls@MENUPAY.com

https://MENUPAY.com/

Om MENUPAY AB (menupay.com): MENUPAY är ett internationellt teknologibolag, baserat i Danmark och noterat i Sverige på Spotlight Stock Market, som digitaliserar förhållandet mellan restauranger, företag och deras anställda. Med MENUPAY®-tjänsten får användarna inspiration, bokar ett bord, betalar diskret med upp till 30 procents rabatt vilket även medför en transaktionsavgift om mellan 3-10% för MENUPAY. Mer än 550 företag har hittills gått med och mer än 80 000 anställda har hittills registrerat sig för tjänsten. MENUPAY® skapar ett win-win-förhållande där användare genererar mer än 90 000 transaktioner årligen på mer än 650 kvalitetsrestauranger, vilket i sin tur leder till miljontals kronor i besparingar för användarna och miljontals kronor i extra intäkter för restaurangerna. MENUPAY är registrerat hos danska Finanstilsynet. MENUPAY® är ett registrerat varumärke och menupay.com är domännamnet för MENUPAY.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MENUPAY AB