Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-06-05 08:51:00

MedicPen AB: MedicPen AB och Hepro A/S Norge tecknar Letter of Intent (LOI) för samarbete

MedicPen och HEPRO har tecknat ett LOI för samarbete på den norska marknaden. Under LOI kommer bolagen att arbeta tillsammans för att strukturera och sätta ramarna för ett längre samarbete. 

HEPRO är ett norskt företag som utvecklar, tillverkar och säljer högkvalitativa hjälpmedel och välfärdsteknologi. Målsättningen är att förbättra livskvalitén för vårdtagare samt att öka effektiviteten inom sjuk- och äldrevård. HEPRO ägs av svenska koncernen Addlife och har över 150 ramavtal med norska kommuner. HEPROs erbjudande inom välfärdsteknologi är centrerat runt ett övervakningssystem, HEPRO Respons. HEPRO kopplar sina lösningar till Respons så att vårdtagaren endast har ett användargränssnitt för alla system hen använder. HEPRO Respons används redan i ca 100 kommuner i Norge.

Genom att koppla MedicPens lösning för läkemedelsdispension i hemmet, Medimi®Smart, till HEPRO Respons kommer MedicPen tillsammans med HEPRO att introducera en unik lösning på den norska marknaden inom läkemedelsdispension. Intentionen är att HEPRO, genom sitt stora nätverk i Norge, kommer att fungera som kommersiell partner och leveransorganisation för den gemensamma lösningen.

Jan Andersson, VD MedicPen kommenterar. "Det känns riktigt bra att vi startat upp ett samarbete med HEPRO. HEPRO kan mycket om välfärdsteknologi och har ett brett nätverk i Norge samt många ramavtal redan på plats som vi kan dra stor nytta av. Integrationen mellan vårt system och HEPRO Respons kommer att vara en mycket konkurrenskraftig lösning. I och med detta breddar vi vår kommersiella räckvidd och har nu stark representation i både Sverige, Danmark och Norge."

Geir Tore Jakobsen, Administrativ Direktör, HEPRO: "Vi är mycket nöjda med att starta upp detta samarbete med MedicPen. MedimiSmart passar väldigt bra in med vårt erbjudande och med HEPRO Respons. Tack vare Medimi®Smart är det möjligt att göra ändringar av vårdtagarens recept i real-tid, utan besök, vilket gör vår lösning unik på den norska marknaden och adresserar ett viktigt problem inom medicinhantering. Vidare ser vi i Norge ett ökat behov för lösningar som minskar den sociala interaktionen relaterat till Covid-19. Även här kan vår gemensamma lösning addera mycket värde."

MedicPen AB (publ), VD Jan Andersson, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, mobil 0733-600166.

Hepro A/S, Administrerende direktør/CEO Geir Tore Jakobsen. Mobil: (+47) 957 74 766     

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration