Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-06-09 09:28:00

MedicPen AB: Lunds Kommun utvärderar breddinförande av Medimi®Smart

Efter tester av MedicPens lösning för automatisk medicindispensering konkluderar Lunds kommun att Medimi®Smart är en unik och bra lösning.

Medimi®Smart har under de senaste 12 månaderna utvärderats av Lunds Kommun och testats av ett antal olika patienttyper och vårdmiljöer. Miljöerna har valts ut för att testa bredden av Medimi®Smarts funktionalitet. Leveranser och packning har skötts av Kronans Apotek. Lunds kommun har varit speciellt intresserade av Medimi®Smarts patenterade funktionalitet som, till skillnad från andra lösningar, bygger på separat hantering av medicinen ända fram till dispensering hos vårdtagaren. Denna unika funktionalitet är grunden i MedicPens lösning för att öka följsamhet och effektivitet inom medicinhantering. Dessa två har varit huvudkriterier i utvärderingen.

Kommunen är mycket nöjd med resultatet av piloten och har beslutat att utvärdera möjligheterna för ett breddinförande av Medimi®Smart. Utredningen kommer att ske efter sommaren med beslut under hösten. De patienter som testat Medimi®Smart går nu över från pilot till betalande kund.

Sandra West, Utvecklingsledare välfärdsteknologi kommenterar: "Vi är mycket nöjda med resultatet av piloten av Medimi®Smart och startar nu utredning för ett eventuellt breddinförande. Vi har sett positiv påverkan inom både följsamhet och effektivitet för deltagande patienter samt att deras självständighet har ökat. Medimi®Smart passar även väl in på vårt uppdrag att vara en av SKR:s modellkommuner för digitalisering av äldreomsorgen. (www.lund.se/nyheter-och-nyhetsarkiv/2020/lunds-kommun-gar-fore-i-digital-aldreomsorg/). Vi ser ett fortsatt behov av automatiska medicindispenserare inom vår verksamhet och MedicPens lösning kan underlätta och ge nyttovinster för både patienter och medarbetare."

Jan Andersson, VD MedicPen kommenterar: "Det är mycket tillfredsställande att Lunds kommun nu väljer att utvärdera breddinförande av vår lösning. Det har varit otroligt intressant att köra en pilot tillsammans som igen visar fördelarna med vår lösning för vårdtagare och vårdgivare. Det har varit ett bra samarbete där vi fått mycket intressant input till vår lösning. Vi ser verkligen fram emot resultatet av utredningen."

Jan Andersson
CEO/VD
0733 600196
jan.andersson@medicpen.com

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration