Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-06-09 20:57:42

MENUPAY AB: MENUPAY ABs helägda dotterbolag MENUPAY APS Upptar lån från närstående och planerar att uppta lån från Vækstfonden

MenuPay ApS ("Bolaget"), ett helägt dotterbolag till MenuPay AB (publ) har överenskommit med

  • 1CT Equity II K/S
  • Ove K. Invest A/S
  • Pitzner Gruppen Holding A/S
  • CLPJ Holding
  • Creative Organisations A/S
  • Alfabet ApS
  • Nikolai Kronborg Holding ApS

som är några av MenuPay ABs större aktieägare att uppta lån om totalt 760.000 DKK som löper med en ränta om 6 %. Lånet ska enligt villkor återbetalas senast tre dagar efter att en framtida kapitalanskaffning är på plats. Anledningen till upptagande av lånet är för att täcka de löpande rörelsekostnaderna, och är ett av villkoren för Menupay ApS att acceptera erbjudandet från Vækstfonden för att ta upp lån på 2 000 000 DKK. Möjligheten att uppta lån från Vækstfonden är ett resultat av den danska regeringens ansträngningar att minska de negativa effekterna av COVID-19 och beviljas på marknadsmässigt goda villkor. Villkoren kommer närmare anges i ett separat pressmeddelande när ett bindande avtal med Vækstfonden har ingåtts.

Med hänvisning till ett av Bolaget redan offentliggjort pressmeddelande den 25 november 2019 har MenuPay AB fortsatt en pågående diskussion med Lucas & Partners ApS om en framtida kapitalanskaffning.

För mer information om MenuPay, vänligen kontakta:

Erik Lorenz Petersen, styrelseordförande MENUPAY AB

Telefon: +45 31 31 64 64

E-post: kontakt@menupay.com

https://menupay.com/

Denna information är sådan information som MENUPAY AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 9 juni 2020.

Om MENUPAY AB (menupay.com): MENUPAY är ett internationellt teknologibolag, baserat i Danmark och noterat i Sverige på Spotlight Stock Market, som digitaliserar förhållandet mellan restauranger, företag och deras anställda. Med MENUPAY®-tjänsten får användarna inspiration, bokar ett bord, betalar diskret med upp till 30 procents rabatt vilket även medför en transaktionsavgift om mellan 3-10% för MENUPAY. Mer än 550 företag har hittills gått med och mer än 80 000 anställda har hittills registrerat sig för tjänsten. MENUPAY® skapar ett win-win-förhållande där användare genererar mer än 90 000 transaktioner årligen på mer än 650 kvalitetsrestauranger, vilket i sin tur leder till miljontals kronor i besparingar för användarna och miljontals kronor i extra intäkter för restaurangerna. MENUPAY är registrerat hos danska Finanstilsynet. MENUPAY® är ett registrerat varumärke och menupay.com är domännamnet för MENUPAY.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MENUPAY AB