Press release from Companies

Publicerat: 2020-06-12 16:37:16

Blick Global Group AB: Överenskommelse avseende tilläggsköpeskilling i förvärvet av Wiget Group

Blick Global Group AB har idag tecknat avtal med helägda dotterbolaget Wiget Group AB avseende att parterna skjuter upp regleringen av kontantdelen i första tilläggsköpeskillingen.

Blick Global Group förvärvade Wiget Group sommaren 2019 och utöver kontantersättningen vid tillträdet innefattades affären även av två tilläggsköpeskillingar varav den första skulle förfalla augusti 2020. Parterna har idag tecknat avtal som innebär att reglering av kontantdelen i tilläggsköpeskilling 1 skjuts upp till oktober 2021.

 

"Vi har under året sett en fortsatt fin utveckling av Wiget Groups affär och att vi nu är överens om en lösning där vi skjuter på betalningen av kontantdelen i första tilläggsköpeskillingen ger verksamheten ett avsevärt starkare läge då vi börjar se en försiktig återgång till ett mer normalt sportår. Jag tycker dessutom att detta på ett tydligt sätt visar på en långsiktig ömsesidig målsättning i affären och att vi tillsammans fortsätter att bygga bolaget med fokus på tillväxt och lönsamhet. Avtalsförändringen betyder i korthet att bolagets kassa kan användas till att utveckla verksamheten ytterligare och att accelerera tillväxten om marknadsläget så tillåter. Vår bedömning är dessutom att vi nu kommer kunna reglera framtida tilläggsköpeskillingar med egen kassa", säger Erik Ahlberg, vd Blick Global Group.

 

"Vi är glada över att ha en ny överenskommelse där bolagets långsiktighet sätts i första hand. Det ger oss ännu mer momentum i en situation där vi ser våra produkter och tjänster utvecklas väl, trots den tuffa situation som råder. Vi är övertygade om vår långsiktiga plan och positionering, vilket också gör att vi känner oss mycket nöjda med den nya finansieringslösningen", säger Soheil Amorpour, vd Wiget Group.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB