Reports

Publicerat: 2020-06-15 15:00:00

Compare-IT Nordic AB: Bokslutskommuniké 2019/2020

Styrelsen och verkställande direktören avger följande redovisning för räkenskapsåret 2019-05-01 – 2020-04-30

Fjärde kvartalet, februari - april 202

• Nettoomsättningen uppgick till 1 161 Tkr (1 838 Tkr) 
• Periodens EBITDA uppgick till -717 Tkr (- 682 Tkr) 
• Periodens resultat uppgick till -1 056 Tkr (-1 039 Tkr) 
• Resultat per aktie uppgick till -0,06 kr (-0,12kr) 

Helåret, maj 2019 - april 2020 

• Nettoomsättningen uppgick till 4 709 Tkr (6339 Tkr) 
• Periodens EBITDA uppgick till -4 430 Tkr (-3 888 Tkr) 
• Periodens resultat uppgick till -5 905 Tkr (-5 366 Tkr) 
• Resultat per aktie uppgick till – 0,34 kr (-0,62kr) 
 

Se pdf-fil för komplett bokslutskommuniké

Läs mer hos Cision
Läs mer om Compare-IT Nordic AB